Tác động của dự báo lên các hành động khí hậu

Đăng ngày: 09-12-2021 | Lượt xem: 712
Khi các tác động của thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu lên kinh tế và con người ngày càng gia tăng, tầm quan trọng của các dự báo cũng sẽ ngày càng quan trọng đối với cuộc sống và sinh kế của con người.

Điều này dẫn đến một sự thay đổi trong nhận thức về tác động của các dự báo đối với cuộc sống, được thúc đẩy bởi cộng đồng khí tượng quốc tế và được tạo điều kiện bởi những bước tiến nhảy vọt trong khoa học và công nghệ. “Trong 50 năm qua, số lượng các hiểm họa liên quan đến nước, thời tiết và khí hậu đã tăng gấp 5 lần, gây ra những hậu quả kinh tế xã hội lâu dài. Mặc dù vậy, số người chết đã giảm xuống nhờ vào việc tăng cường các cảnh báo chính xác và kịp thời. Tuy nhiên, những con số thiệt hại vẫn còn quá cao do sự thiếu hiểu biết về các tác động tiềm ẩn” theo Cyrille Honoré, Giám đốc chi nhánh tổ chức Dịch vụ Công và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai tại Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết.

WMO kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng khí tượng thủy văn trong phương pháp tiếp cận các cảnh báo dự báo

 

Do đó, WMO đã tập trung đầu tư Hướng dẫn về Dịch vụ Dự báo và Cảnh báo dựa trên Tác động Đa nguy cơ, được xuất bản lần đầu vào năm 2015 dưới dạng văn bản tham chiếu tiêu chuẩn. Hướng dẫn cung cấp các nghiên cứu điển hình về cách chuyển từ dự báo và cảnh báo thời tiết do Các trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia ban hành thành các dịch vụ dự báo và cảnh báo dựa trên tác động của các hiểm họa khác nhau (ví dụ như xoáy thuận nhiệt đới gây lũ lụt, triều cường, thiệt hại do gió, tác động đến cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng và hệ thống y tế).

Hướng dẫn mới có thể ứng dụng các nghiên cứu quan trọng về mức độ ảnh hưởng của các thiên tai và tính dễ bị tổn thương của người dân, đồng thời kết hợp với các ý kiến đóng góp từ các nhà cung cấp dịch vụ và cộng đồng của người dùng. Hướng dẫn nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của quan hệ đối tác và đối thoại giữa các nhà khoa học, nhà dự báo, nhà quản lý thảm họa, các nhà lãnh đạo cộng đồng và những người ra quyết định.

Các hướng dẫn mới đã được Giáo sư Celeste Saulo, Phó Chủ tịch thứ nhất của WMO kiêm Giám đốc Cơ quan Khí tượng Quốc gia Argentina, trình bày tại Diễn đàn Đối thoại Toàn cầu lần thứ 9 về Hành động Nhân đạo Dự báo, tại phiên họp trực tuyến vào ngày 9 tháng 12 với tựa đề “Đối mặt với những thách thức của tương lai: Bảo vệ cuộc sống và sinh kế dựa trên các cảnh báo, dự báo.” Giáo sư Saulo nói: “Không ai có thể tạo ra các bản tin dự báo một mình. Nhưng nếu các tổ chức này không phối hợp cùng nhau, công chúng sẽ không nhận được những dự báo tốt nhất. Quan hệ đối tác, hợp tác là khía cạnh quan trọng nhất. Dự báo dựa trên tác động đóng một vai trò quan trọng để cho phép hành động dự đoán, chuyển đổi thông tin khoa học phức tạp thành các hành động nhân đạo.”

Thống kê tác động của các thiên tai tới cuộc sống của con người từ 1970 - 2019

Diễn đàn Đối thoại Toàn cầu về Hành động Nhân đạo Dự đoán quy tụ các học viên, nhà khoa học và đại diện chính phủ trên khắp thế giới để nghiên cứu các biện pháp ​​có thể giải quyết các tác động kép và đan xen của biến đổi khí hậu, xung đột gia tăng, cú sốc kinh tế và COVID-19 đối với những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Tổng cộng 274 triệu người trên toàn thế giới sẽ cần viện trợ và bảo vệ khẩn cấp vào năm 2022, tăng 17%, theo Báo cáo Nhân đạo Toàn cầu do Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo (OCHA) công bố vào ngày 1 tháng 12 vừa qua.

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://public.wmo.int/en/media/news/impact-based-forecasting-informs-anticipatory-action

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: