Điện thoại : 02439364963 10:37 - 18/05/2024

Thời tiết trong ngày

Thời tiết ngày và đêm - 18/05/2024

Tin cảnh báo thiên tai

Tin tức hoạt động

Hội nghị công bố Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (17/05/2024)

Biến đổi khí hậu

3 thủy điện ở miền Bắc đang tăng tốc xả nước về hạ du (22/01/2024)

Khoa học - Công nghệ

Hội thảo khoa học “Triển vọng ứng dụng của AL/ML trong dự báo thời tiết ở Việt Nam” (06/05/2024)

Hợp tác quốc tế

Lễ ký kết Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam với Bộ tài nguyên nước Trung Quốc về trao đổi thông tin thủy văn mùa lũ (14/05/2024)

Truyền thông

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thuỷ văn với trường học (15/05/2024)

Văn bản pháp quy

Thông tư 29 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động (30/01/2024)