Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ban hành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024

Ngày 29 tháng 1 năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ban hành Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 của Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 30/01/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện 5 giải pháp cải cách hành chính năm 2024

Phát huy những thành công của năm 2023 đầy thách thức và khó khăn, năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tiếp tục thực hiện 5 giải pháp cải cách hành chính.

Ngày đăng: 30/01/2024

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Xác định Cải cách hành chính tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục năm 2023, Tổng cục tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC.

Ngày đăng: 22/06/2023

Đẩy mạnh xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cải cách hành chính là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2023, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch. Trong Quý I 2023, Tổng cục KTTV đã tập trung triển khai các hoạt động này và đạt được nhiều kết quả nổi bật ở nhiều lĩnh vực.

Ngày đăng: 20/03/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Quyết định số 4010/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý I năm 2023 đạt được nhiều kết quả, chỉ tiêu đề ra.

Ngày đăng: 20/03/2023

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn hướng dẫn các đơn vị tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023.

Ngày đăng: 16/02/2023

4 giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Để đạt được mục tiêu của Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp.

Ngày đăng: 13/02/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ban hành quyết định số 28/ QĐ-TCKTTV về Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 13/02/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Tổ chức thực hiện cải cách hành chính bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch

Việc thực hiện các thủ tục cải cách hành chính luôn được Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Ngày đăng: 20/01/2023

Đẩy mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Theo Quyết định số 07-QĐ-TCKTTV, ngày 16/1/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Theo đó, phân công rõ nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục KTTV trong năm 2023

Ngày đăng: 17/01/2023

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22/02/2023

Ngày đăng: 12/01/2023

Một số chỉ tiêu trong tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực cụ thể năm 2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Trong đó, có đưa ra một số chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực cụ thể.

Ngày đăng: 03/01/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ứng dụng công nghệ xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật

Hiện nay, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn 100% các đơn vị trực thuộc đã triển khai kết nối mạng Internet và mạng Wan phục vụ hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng thông tin dữ liệu phục vụ tốt công tác dự báo, Tổng cục đã triển khai bổ sung thêm kênh truyền Internet đến các đơn vị cấp Đài KTTV tỉnh và Đài KTTV khu vực

Ngày đăng: 18/12/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, tổng hợp, bảo vệ bí mật Nhà nước

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Khóa tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, tổng hợp; bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Bộ TN&MT năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu tại buổi khai giảng khóa tập huấn.

Ngày đăng: 18/11/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2022

Ngày 13/10/2022, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và nghiệp vụ công đoàn năm 2022.

Ngày đăng: 14/10/2022

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1348/BTNMT-TCCB ngày 16/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý III năm 2022.

Ngày đăng: 26/09/2022