Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 21-12-2021 | Lượt xem: 255
Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác CCHC đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2022 của Tổng cục và của đơn vị bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng và hiệu quả.

2. Tập trung thực hiện có hiệu quả Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc nhằm giảm tối đa hệ thống văn bản giấy và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc; thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục và đưa vào tiêu chí bình xét thi đua cuối năm đối với thủ trưởng các đơn vị.

3. Triển khai có hiệu quả Phần mềm quản lý cán bộ, công chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường để khai thác sử dụng thống nhất, chính xác, hiệu quả hệ thống thông tin về nhân sự của Tổng cục KTTV.

4. Tiếp tục áp dụng triệt để và thực hiện nghiêm túc chế độ hội, họp qua truyền hình trực tuyến trên toàn quốc; tăng cường công tác khai thác tài liệu, làm việc qua mạng Intenet để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc và giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy.

5. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cũng như ngoại ngữ cho đội ngũ công chức, viên chức trẻ, viên chức thuộc nguồn quy hoạch dưới nhiều hình thức: học trực tuyến, mời chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy thông qua các chương trình hợp tác, hội thảo khoa học. Hợp tác với các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu chuyên ngành KTTV của các nước trong khu vực để học tập, nghiên cứu, tham quan, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở.... Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của các tập thể, cá nhân; phê bình thẳng thắn những tập thể, cá nhân không thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan.

7. Nâng cao chất lượng về thời gian và nội dung thực hiện các báo cáo theo đề nghị của cấp trên.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: