Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2024

Đăng ngày: 23-01-2024 | Lượt xem: 3241
Nhằm tăng cường phối hợp giữa cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn ở cấp trung ương và địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV. Đồng thời, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn và đề xuất phương án xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khí tượng thủy văn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tổng cục KTTV đã ban hành Kiểm tra thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2024.

Theo kế hoạch, Năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiến hành kiểm tra tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, kiểm tra đột xuất theo tình hình thực tế và yêu cầu công tác.

Các cuộc kiểm tra phải được tiến hành đúng đối tượng, nội dung, đảm bảo thời gian theo kế hoạch kiểm tra được phê duyệt; cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm tra phải thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu có liên quan, đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác trong việc xử lý hoặc đề xuất người có thẩm quyền xử lý những tồn tại, vi phạm được phát hiện.

Hoạt động kiểm tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Khi kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả, dự thảo Kết luận trình người có thẩm quyền kết luận kịp thời theo đúng quy định.

Về nội dung kiểm tra:

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật khí tượng thủy văn đối với các chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn;

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong khai thác, sử dụng thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn của các chủ chương trình, dự án, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định, thẩm tra chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (thời điểm phê duyệt dự án trong giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/12/2023);

Kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc phòng, chống tham nhũng hoặc phục vụ yêu cầu công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: