Đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách năm 2023

Đăng ngày: 05-04-2023 | Lượt xem: 2126
Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ban hành công văn số 358/KH-TCKTTV ngày 4/4/2023 về kế hoạch triển khai công tác truyền thông chính sách năm 2023 của Tổng cục.

Kế hoạch nhằm thực hiện có  hiệu quả chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác truyền thông chính sách; tăng cường công tác truyền thông chính sách trên các lĩnh vực nói chung, về tài nguyên và môi trường nói riêng trong đó  tập trung trọng tâm về lĩnh vực KTTV.

Đồng thời, phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định của Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí, các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của cơ quan báo chí, nhà báo. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các bộ, ngành, cơ quan trong quá trình triển khai, thực hiện công tác truyền thông chính sách

Nội dung phổ biến

Phổ biến Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định của Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí, các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Phổ biến Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Phổ biến Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có  tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: