Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành TN&MT

Đăng ngày: 28-06-2023 | Lượt xem: 1765
TN&MT tại Quyết định số 3807/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2022, theo đó, Bộ đã tổ chức tham vấn và lấy ý kiến đối với dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); dự thảo Nghị định sửa các Nghị định thi hành Luật Khoáng sản.

Xác định tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành TN&MT, thời gian qua, Bộ TN&MT đã bám sát nội dung và tổ chức lồng ghép phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân với các ho động, sự kiện của Ngành.

Cụ thể, Bên cạnh đó, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài, báo, đặc biệt là qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, Cổng thông tin của Báo TN&MT, Tạp chí TN&MT, các Bản tin của các lĩnh vực chuyên môn.

Chuyên trang Chính sách, pháp luật TN&MT (https://vupc.monre.gov.vn) thực hiện tích hợp các hệ thống về pháp điển, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, các nghiệp vụ pháp chế từ Bộ Tư pháp về Trang thông tin điện tử của Bộ để phổ biến.

Cùng với đó, nhận thức được tầm ảnh hưởng của các thông tin trên mạng xã hội, một số đơn vị trực thuộc Bộ đã đẩy mạnh thực hiện phổ biến pháp luật thông qua các mạng xã hội như: Facebook, Zalo...; xây dựng và phát sóng các phim tuyên truyền và các video (phim ngắn) dưới dạng hoạt họa.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: