Dự thảo Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 08-04-2022 | Lượt xem: 975
Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Dự thảo Thông tư này nhằm điều chỉnh lại các nội dung trong Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT cho phù hợp với thực tế và đồng bộ các quy định pháp luật.

Dự thảo Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo KTTV được bố cục gồm 3 chương 18 Điều. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: dự thảo Thông tư vẫn giữ nguyên theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT, đó là Thông tư quy định chi tiết khoản 3 Điều 22 Luật KTTV và không áp dụng đối với các hoạt động dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn được quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư: Về thời hạn dự báo, cảnh báo và Về loại bản tin dự báo, cảnh báo. Bổ sung các loại bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thủy văn, hải văn khác như Bản tin dự báo thời tiết nông nghiệp, Bản tin dự báo thời tiết, thủy văn, hải văn (bản tin ghép cả 03 nội dung dự báo, cảnh báo của thời tiết, thủy văn và hải văn); Bản tin khí tượng thủy văn nguy hiểm (gồm Bản tin mưa lớn định lượng; Bản tin gió mùa Đông Bắc; Bản tin gió mùa Đông Bắc và rét; Bản tin không khí lạnh tăng cường; Bản tin không khí lạnh tăng cường và rét; Bản tin triều cường). Đây là các loại bản tin hiện các đơn vị thuộc Hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia đang triển khai thực hiện nhưng chưa được quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Tương tự, bổ sung các loại bản tin dự báo chuyên đề theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan thực hiện các hoạt động ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và tổ chức các ngày Lễ lớn của đất nước mà hiện Hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia đang triển khai thực hiện nhưng chưa được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục KTTV đã xây dựng kế hoạch triển khai tiếp theo để hoàn thiện dự thảo Thông tư: Chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Thông tư; Tổ chức họp Tổ soạn thảo và các đơn vị thuộc Hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia để lấy ý kiến góp ý; Gửi lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan; Tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư và gửi lấy ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; Hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: