Chỉ đạo điều hành

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai 2020 (30/05/2020)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ: Đại hội Đảng bộ lần thứ bảy thành công tốt đẹp! (03/06/2020)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn! (12/05/2020)