Chỉ đạo điều hành

Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý: Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Hải văn (06/12/2019)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đài KTTV tỉnh Nam Định (03/12/2019)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Người được Hồ Chủ tịch nể trọng vì học vấn (19/09/2019)