Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Tổng cục KTTV, được sự đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường, chiều ngày 29/5/2020, Tổng cục KTTV tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dự báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày đăng: 30/05/2020

Hội thảo khoa học toàn quốc về công tác dự báo, cảnh báo Khí tượng Thủy văn

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chiều ngày 28/2/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về công tác dự báo, cảnh báo KTTV. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Hoàng Đức Cường tham dự và chủ trì Hội thảo.

Ngày đăng: 28/05/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tôn vinh những điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Sáng ngày 28/5/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến lần thứ IV giai đoạn 2020 - 2025. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả và hiệu quả của phong trào thi đua trong toàn Tổng cục KTTV. Tổng kết kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

Ngày đăng: 28/05/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường hợp tác với Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Chiều ngày 27/5/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Đoàn cán bộ của Hội chữ thập đỏ Việt Nam nhằm trao đổi về một số định hướng hợp tác, phát triển trong thời gian tới của hai đơn vị.

Ngày đăng: 28/05/2020

Hội đồng thi quan trắc Khí tượng Thủy văn giỏi lần VI năm 2020

Sáng nay 26.5.2020, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) và 10 điểm cầu truyền hình trực tuyến tại các Đài KTTV khu vực trên cả nước, Tổng cục KTTV đã tổ chức Khai mạc Hội thi Quan trắc viên khí tượng thủy văn giỏi toàn quốc lần thứ 6 năm 2020.

Ngày đăng: 26/05/2020

Hội nghị trực tuyến phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Công tác dự báo được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và sớm đã góp phần giúp cả hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó chủ động, giảm thiểu thiệt hại trong thiên tai. Đây là nhận định được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Hội nghị trực tuyến về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 vừa diễn ra vào chiều 15.5.2020, Tại Văn phòng Chính phủ và tại 63 điểm cầu của 63 tỉnh thành phố và Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT).

Ngày đăng: 16/05/2020

Kế hoạch tổ chức thi Quan trắc viên giỏi

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TCKTTV ngày mùng 5/2/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) về việc tổ chức Hội thi Quan trắc viên KTTV giỏi toàn quốc lần thứ 6. Chiều ngày 12/5/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông La Đức Dũng đã có buổi làm việc với Hội đồng thi trao đổi về kế hoạch tổ chức thi Hội thi Quan trắc viên KTTV giỏi toàn quốc lần thứ 6.

Ngày đăng: 12/05/2020

Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn báo cáo về việc xây dựng dự toán chi nội dung quan trắc môi trường không khí và nước năm 2020

Sáng ngày 08/5/2020 tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo về việc xây dựng dự toán chi nội dung quan trắc môi trường không khí và nước năm 2020. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 08/05/2020

Vụ Quản lý Mạng lưới báo cáo tình hình xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn

Chiều ngày 7/5/2020, tại Hà Nội, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV báo cáo Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) La Đức Dũng về tình hình xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn.

Ngày đăng: 07/05/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác Tuyên giáo

Chiều ngày 6/5/2020, tại Hà Nội Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện công tác tuyên giáo, tư tưởng tại đơn vị trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay.

Ngày đăng: 06/05/2020

Góp ý báo cáo tổng kết, đánh giá cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Sáng ngày 5/4/2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) họp góp ý báo cáo tổng kết, đánh giá cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021. Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái chỉ đạo cuộc họp.

Ngày đăng: 04/05/2020

Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 27/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ông Trần Hồng Thái cùng Lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục và các đơn vị đã tham dự cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì: Nghe báo cáo về dự án Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TNMT), quy hoạch, xây dựng mạng lưới trạm quan trắc đa mục tiêu, các đề xuất bổ sung nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp môi trường và một số nội dung về công tác kế hoạch tài chính. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 27/04/2020

Trực tuyến Nhóm quản lý Hiệp hội Khí tượng khu vực 2 Châu Á (RA2) của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO)

Chiều nay 23.4.2020 Tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Nhóm quản lý Hiệp hội Khí tượng khu vực 2 Châu Á (RA2) thảo luận về kết quả Phiên họp chung của Ban kỹ thuật và Ban nghiên cứu (Joint Session of the Technical Commissions and the Research Board) (JS - TC-1), đã được tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2020 tại Geneva, Thụy sỹ.

Ngày đăng: 23/04/2020

Triển khai các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn

Chiều ngày 22/4/2020 tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ông Trần Hồng Thái và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã có buổi làm việc trực tuyến về “Định hướng phát triển ngành giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch triển khai các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ mới ban hành về Khí tượng Thủy văn”. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 23/04/2020

Định hướng nhiệm vụ công tác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Chiều ngày 20/4/2020, tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc với Vụ Quản lý mạng lưới KTTV về một số định hướng nhiệm vụ công tác mạng lưới trạm KTTV.

Ngày đăng: 20/04/2020

Tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Chiều ngày 16/4/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đã nghe Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia báo cáo Tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai do đơn vị đang triển khai thực hiện.

Ngày đăng: 16/04/2020

Tạp chí Khí tượng Thủy văn về việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020

Sáng 15/4/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Tạp chí Khí tượng Thủy văn báo cáo công tác thực hiện và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 16/04/2020

Nghe báo cáo tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Sau khi tổng hợp lấy ý kiến từ các đơn vị. Chiều ngày 15/4/2020, tại Hà Nội, Vụ Quản lý Dự báo Khí tượng Thủy văn đã báo cáo Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Hoàng Đức Cường về tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 15/04/2020