Trung tâm Ứng dụng Khí tượng Thủy văn báo cáo về Dự án tích hợp Trạm Quan trắc Khí tượng Thủy văn và Trạm quan trắc môi trường

Đăng ngày: 25-02-2021 | Lượt xem: 929
Sáng ngày 25/2/2021, tại Hà Nôi, Trung tâm Ứng dụng Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục KTTV báo cáo các nội dung liên quan đến Dự án tích hợp Trạm Quan trắc Khí tượng Thủy văn và Trạm quan trắc môi trường. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng cục trưởng ông La Đức Dũng cùng đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Quản lý Mạng lưới, Văn phòng Tổng cục KTTV, Ban Quản lý các dự án KTTV đã tham dự tại buổi làm việc.

Đại diện Trung tâm Ứng dụng KTTV báo cáo tại buổi làm việc

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng KTTV ông Nguyễn Toàn Thắng đã báo cáo nội dung các Dự án:  Đối với Dự án “Tích hợp 10 trạm đo bụi và 02 trạm đo UV và hệ thống KTTV”, hiện nay Trung tâm Ứng dụng đã hoàn tất các thủ tục đấu thầu, ký kết hợp đồng mua sắm thiết bị đo thông số bụi PM1, PM2.5, PM10 cho các trạm: Sơn La, Phủ Liễn, Láng, Cúc Phương, Vinh, Đà Nẵng, Hà Nội, Pleiku, Nhà Bè, Cần Thơ và thiết bị đo UV tại Đài Khí tượng Cao không và trạm Nhà Bè.

Trung tâm Ứng dụng đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục xây dựng dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống trạm quan trắc môi trường không khí, lồng ghép với quan trắc KTTV” là Dự án hợp phần trong Dự án Tổng thể “Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường” của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự án lựa chọn nâng cấp giai đoạn đầu 6/10 trạm và bỏ 02 thống số TSP, BTEX, sau quá trình thẩm định Dự án, Trung tâm Ứng dụng đã bổ sung thêm 02 kiến nghị của Tổng cục KTTV được Hội đồng thẩm định phê duyệt là Nâng cấp, cải tạo hệ thống công nghệ thông tin và Phần mềm tích hợp, đồng bộ và giám sát, điều khiển hệ thống quan trắc vào trong Dự án.

Sau khi rà soát quy hoạch theo Quyết định số 90/QĐ-TTg và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục KTTV phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự án tăng cường năng lực quan trắc môi trường quốc gia, nhất là chất lượng không khí trên hệ thống quan trắc đã được phê duyệt. Tổng cục KTTV đã rà soát hiện trạng mạng lưới trạm quan trắc KTTV và xây dựng Dự án “Nâng cấp, cải tạo, vận hành các trạm quan trắc môi trường không khí và chất lượng nước mặt lồng ghép với quan trắc KTTV”. Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng KTTV đã xây dựng Dự án với các nội dung cụ thể: Nâng cấp, cải tạo, vận hành, tự động hóa 21 trạm quan trắc môi trường không khí, 19 trạm quan trắc môi trường sông bằng các thiết bị hiện đại, có tích hợp, lồng ghép với quan trắc KTTV; Nâng cấp, cải tạo, vận hành cho 35 trạm thủ công truyền thống; Nâng cấp, cải tạo 03 phòng thí nghiệm phân tích môi trường; Nâng cấp, cải tạo, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ truyền nhận, xử lý, phân tích, tính toán và lưu trữ thông tin dữ liệu về môi trường không khí và nước; Nâng cấp, cải tạo, vận hành hệ thống hỗ trợ giám sát, dự báo, cảnh báo KTTV tích hợp, lồng ghép bổ sung môi trường không khí và nước ứng dụng công nghệ AI.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng nhấn mạnh, cần lưu ý đến Dự án “Tích hợp 6 trạm quan trắc môi trường không khí vào hệ thống KTTV” rà soát lại số lượng thiết bị của 6 trạm thiết bị mới có những điểm mới gì về tính năng, về kỹ thuật… so với những thiết bị đã được lắp đặt trong Dự án trước. Nếu đồng bộ với thông số kỹ thuật của các thiết bị trong Dự án cũ thì có thể giải trình để sử dụng, tránh trùng lắp thiết bị, dùng kinh phí để tái đầu tư. Bám sát quá trình phê duyệt, ra quyết định đầu tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lên kế hoạch thực hiện các Dự án. Việc Ban quản lý các dự án KTTV là đơn vị quản lý Dự án là phù hợp với đầy đủ kinh nghiệm và năng lực hỗ trợ cho đơn vị chủ Dự án theo quy định.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái cho rằng, việc thiết kế các dự án một cách hoàn chỉnh là hết sức cần thiết, cần lên kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định đơn vị quản lý chuyên môn. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng sẽ phụ trách chỉ đạo, theo dõi, phân công các nhiệm vụ xuyên suốt Dự án. Ban Quản lý các dự án KTTV chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp cùng Trung tâm Ứng dụng KTTV rà soát các công việc, nội dung, dự toán kinh phí của từng Dự án, nghiên cứu kỹ dự toán kinh phí của các Dự án sau khi chỉnh sửa, có kế hoạch đầu tư trung hạn. Ban Quản lý các dự án và Vụ Kế hoạch Tài chính kết hợp làm việc với Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ Tài nguyên và môi trường để nắm bắt được kế hoạch phê duyệt dự toán kinh phí, kịp thời tiến hành thực hiện nhiệm vụ. Xem xét hệ thống phần mềm phải đồng bộ, kết nối được với hệ thống envisoft của các đơn vị cùng thực hiện trong Dự án. Văn phòng Tổng cục KTTV tiếp cận Dự án về mặt pháp lý, hỗ trợ trong quá trình triển khai Dự án trong thời gian tới.

Thu Hằng

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: