Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2022

Đăng ngày: 27-04-2022 | Lượt xem: 340
Chiều ngày 26/4/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai đã nghe Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn báo cáo tiến độ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện các Vụ chức năng: Vụ Quản lý Dự báo KTTV, Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Tổng cục cùng các đơn vị chuyên môn: Ban Quản lý các Dự án KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV, Trung tâm Quan trắc KTTV.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đã trình bày kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch triển khai công tác 9 tháng cuối năm. Về kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm: Trung tâm đã chỉ trì xây dựng “Quy trình vận hành Trung tâm Dữ liệu Data Center (DC)”. Trung tâm đảm bảo các nhiệm công tác chuyên môn thường xuyên về Đảm bảo cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin của Tổng cục KTTV; Công tác ứng dụng và phát triển CNTT; Công tác thu nhận, chỉnh lý, bảo quản và chia sẻ dữ liệu KTTV.

Ông Trần Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV báo cáo tại cuộc họp

Trung tâm đã và đang thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Nhiệm vụ “Thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụ công tác dự báo KTTV đặc biệt là mưa lũ”. Tiếp tục duy trì hoạt động 370 trạm đo mưa tự động đã triển khai năm 2018. Đối với nhiệm vụ “Thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụ công tác dự báo KTTV đặc biệt là mưa, lũ theo phương thức thuê bao khai thác dữ liệu”: đã và đang triển khai thực hiện theo Quyết định 310/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với nhiệm vụ “Xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực KTTV thuộc Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự án, Trung tâm đã xây dựng hành lang pháp lý liên quan và gửi sang Cục Công nghệ thông tin. Đối với nhiệm vụ thuộc Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về rủi ro thiên tai” thuộc “Chương trình cập nhật, phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Hiện nay, Trung tâm đã phối hợp với các chuyên gia hệ thống, chuyên gia cơ sở dữ liệu, các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác của chương trình để nghiên cứu, xây dựng các yếu tố đầu vào, đầu ra cho cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm quản lý, vận hành, khai thác CSDL về thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai để đảm bảo hệ thống hoạt động tối ưu tương thích, đồng bộ với các kết quả của các nhiệm vụ chuyên môn khác.

Về kế hoạch triển khai 9 tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục bám sát và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của đơn vị. Đối với các nhiệm vụ chuyên môn đề án: Tiếp tục với các nhà thầu và các Đài KTTV khu vực triển khai theo kế hoạch. Tiếp tục phối hợp với Cục CNTT và DL tài nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan xây dựng đề xuất các dự án đầu tư công liên quan đến số hóa tài liệu KTTV; kho quản lý lưu trữ tài liệu KTTV. Hoàn thiện đề cương Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về rủi ro thiên tai” trình Tổng cục trong tháng 5.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái ghi nhận những cố gắng của Trung tâm trong việc thực hiện, triển khai những nhiệm vụ công tác trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt công tác trong thời gian tới cũng như định hướng công tác của đơn vị, ông đề nghị Trung tâm tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm sau: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu và các đơn vị triển khai các nhiệm vụ công tác. Tăng cường phối hợp với Cục CNTT và DL tài nguyên và môi trường về đề án “Xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực KTTV thuộc Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”. Tiếp tục bám sát theo mục tiêu chiến lược phát triển ngành về định hướng công nghệ thông tin đến năm 2030: Xây dựng được khung chuyển đổi số của ngành; Tính toán, đảm bảo hạ tầng về dung lượng lưu trữ, đường truyền phục vụ dự báo và quan trắc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo AI, làm chủ công nghệ để thực hiện các bài toán KTTV. Tăng cường ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ thông qua hợp tác quốc tế.

Toàn cảnh cuộc họp

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: