Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý: Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Hải văn

Đăng ngày: 06-12-2019 | Lượt xem: 610
Thực hiện Quyết định số 421/QĐ-TCKTTV ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc Ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Hải văn, Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn. Sáng ngày 6/12/2019, tại Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn đã tổ chức Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Hải văn. Đại diện Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Ông La Đức Dũng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tới dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ thi tuyển.

Ông La Đức Dũng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát biểu chỉ đạo tại kỳ thi tuyển

Tham dự buổi Lễ khai mạc còn có đại diện của Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Tạp chí Khí tượng Thủy văn… và các phòng ban của Trung tâm Mạng lưới KTTV cùng các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển.

Trung tâm Mạng lưới KTTV là đơn vị đầu tiên của Tổng cục KTTV thực hiện đổi mới cách thức tuyển chọn lãnh đạo quản lý thông qua thi tuyển với chức danh Trưởng phòng Hải văn.

Trung tâm Mạng lưới KTTV đã cụ thể Kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị  về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”; Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; Quyết định số 3302/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn 3390/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt các chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện thí điểm thi tuyển.

Quy chế thi tuyển đã được Trung tâm Mạng lưới KTTV phê duyệt và thực thi trong quá trình thi tuyển một các khách quan, nghiêm ngặt đảm bảo tính trung thực và có kết quả tốt, tuyển chọn được cán bộ phù hợp cho vị trí công tác.

Kết quả của cuộc thi sẽ được công bố trên cổng thông tin của Tổng cục KTTV và Trung tâm Mạng lưới KTTV trong thời gian tới.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Kỳ thi

Các thí sinh tham gia thi tuyển

Tạp chí KTTV và Văn phòng Trung tâm Quan trắc KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: