Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn báo cáo về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác năm 2021

Đăng ngày: 22-02-2021 | Lượt xem: 227
Chiều ngày 22/2/2021, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng (KTTV), ông La Đức Dũng đã nghe Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác năm 2021 của Trung tâm.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc Trung tâm Quan trắc KTTV.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng (KTTV), ông La Đức Dũng chỉ đạo cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc KTTV, ông Đỗ Huy Dương báo cáo về các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2021 gồm 17 nhiệm vụ gồm nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ duy trì tốt công tác Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, công tác văn thư, công tác kế hoạch tài chính theo đúng quy định pháp luật; Duy trì hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 của Trung tâm ban hành; Duy trì tốt công tác hậu kiểm và theo dõi đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ; Tổ chức triển khai kế hoạch sửa chữa hư hỏng và chống dột nhà 03 tầng trụ sở cũ trước mùa mưa bão để đảm bảo điều kiện làm việc cho phòng Phân tích môi trường và Thiết bị kiểm định.

Cùng trong cuộc họp, Đại diện các phòng chức năng đã báo cáo những nhiệm vụ triển khai của phòng trong năm 2021 và những vướng mắc, khó khăn còn tồn tại. Phó Tổng đã có những chỉ đạo bám sát từng nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng chia sẻ với những khó khăn của đơn vị. Ông đề nghị lãnh đạo Trung tâm phân công nhiệm vụ cho các phòng; Chú trọng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Đài KTTV khu vực, với các đơn vị liên quan duy trì hoạt động tốt toàn bộ mạng lưới trạm KTTV, đặc biệt mạng lưới trạm tự động; Xây dựng đề cương nghiên cứu định hướng để có những kế hoạch chi tiết cho từng nhiệm vụ; Lựa chọn nội dung, hình thức tập huấn cho phù hợp nâng cao chất lượng đào tạo. Về Quy chuẩn, tiêu chuẩn: Các đơn vị bám sát xây dựng tiến độ cụ thể; Báo cáo về các hoạt động dịch vụ; Văn phòng Trung tâm Quan trắc KTTV rà soát lại chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO chặt chẽ, phù hợp.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: