Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai kế hoạch hành động cách mạng công nghiệp 4.0

Đăng ngày: 23-02-2021 | Lượt xem: 886
Chiều ngày 23/2/2021, Trung tâm Thông tin Dữ liệu KTTV báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái về kế hoạch hành động về cách mạng công nghiệp 4.0 của Tổng cục KTTV.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, bà Đặng Thanh Mai; Vụ Quản lý Dự báo, Vụ Quản lý Mạng lưới; Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia; Đài Khí tượng Cao không; Ban Quản lý các Dự án KTTV; Văn phòng Tổng cục KTTV.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Giám đốc Trung tâm Thông tin Dữ liệu KTTV, ông Trần Văn Nghĩa báo cáo triển khai kế hoạch hành động về cách mạng 4.0 của Tổng cục KTTV. Báo cáo chỉ rõ những cơ sở pháp lý; Ứng dụng CMCN 4.0 của một số lĩnh vực và trong lĩnh vực KTTV như: Lĩnh vực quan trắc, Lĩnh vực cao không, Lĩnh vực dự báo…

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã đề xuất các giải pháp nhằm hiện đại hóa các hệ thống thông tin của ngành KTTV phù hợp với nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 về dữ liệu tập trung và các công nghệ xử lý, khai thác dữ liệu lớn (Big Data); Trí tuệ nhân tạo (AI); Vạn vật kết nối (IoT).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, bà Đặng Thanh Mai phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái ghi nhận kết quả của Trung tâm Thông tin Dữ liệu KTTV đạt được trong năm qua. Tổng cục trưởng nhấn mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin là nhiệm vụ hàng đầu của ngành KTTV hiện nay. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động chung của ngành. Ông cũng đồng tình với ý kiến của Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai. Tập chung phát triển công nghệ thông tin năm 2021, Tổng cục trưởng đề nghị:

Đảm bảo việc truyền dẫn số liệu, dữ liệu và truyền sản phẩm đến người dùng; Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung có bảo mật; Từng bước sử dụng trí tuệ nhân tạo; Thời gian tới, Trung tâm Thông tin Dữ liệu KTTV xây dựng báo cáo về các loại hình đường truyền; Các đơn vị liên quan đề xuất những nhiệm vụ cấp bách tập chung vào trí tuệ nhân tạo trong trong 2 tuần đầu tháng 3; Vụ Quản lý Dự báo KTTV phối hợp văn phòng xây dựng quy chế chia sẻ thông tin dữ liệu trong Tổng cục; Xây dựng ban chỉ đạo Tổng cục tập trung triển khai thực hiện.

Quang cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: