Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày: 09-11-2023 | Lượt xem: 1078
Chiều ngày 9/11/2023, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã nghe Tổng cục KTTV báo cáo tình hình nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và những khó khăn, vướng mắc, xuất phương án, kế hoạch tháo gỡ.

Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Lê Hồng Phong, La Đức Dũng và Đặng Thanh Mai cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục tại Hà Nội và trực tuyến tại các Đài KTTV khu vực.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, bà Hoàng Hoài Linh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục cho biết: Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Tổng cục đã xây dựng và hoàn thành Đề án "Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030"; Ban hành Thông tư số 07 ngày 31/07/2023 ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra khảo sát KTTV; Ban hành Thông tư số 13 ngày 27/10/2023 quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng và Công tác kiểm tra thi hành pháp luật KTTV năm 2023. Các nhiệm vụ Lập quy hoạch mạng lưới trạm KTTV giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 173 ban hành năm 2013 ngày 13/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV; Thông tư thay thế Thông tư số 40 ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường và Thông tư thay thế Thông tư số 70 ngày 23/12/2015 của Bộ TNMT quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm KTTV tự động đang được thực hiện theo đúng tiến độ.

Về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Đối với công tác Xây dựng thể chế, chính sách pháp chế và thi hành pháp luật: Nghiên cứu triển khai sửa Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản dưới Luật; Triển khai Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án hiện đại hóa ngành KTTV đến năm 2025, giai đoạn 2026-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Tăng cường và cụ thể hóa công tác kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV trên phạm vi cả nước.

Đối với công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục KTTV theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban hành quy chế quy định về phân cấp quản lý cán bộ thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn theo Quyết định số 85-QĐ/BCSĐTNMT ngày 10 tháng 5 năm 2023. Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn theo Quyết định số 86-QĐ/BCSĐTNMT ngày 10 tháng 5 năm 2023. Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo tổ chức và các quy định mới Xây dựng phương án chuyển xếp lương đối với viên chức hiện đang xếp theo mã 14.258, 14.249, 14.254 sang mã chức danh nghề nghiệp V.06.05.15, V.06.04.12, V.06.03.09; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TNMT năm 2023. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung phân cấp các Đài KTTV tỉnh về: công tác tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV; mạng lưới trạm và thông tin, dữ liệu KTTV để tạo điều kiện cho Đài KTTV các tỉnh hoạt động thuận lợi cũng như nâng cao vị thế của cơ quan KTTV ở địa phương…

Đối với Công tác quản lý dự báo, cảnh báo và thông tin, dữ liệu KTTV: Tổng cục tiếp tục triển khai sửa đổi Thông tư thay thế Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường.

Xây dựng Đề án tăng cường dự báo, đánh giá tác động và các giải pháp phòng, chống thiên tai, nâng cao khả năng ứng phó và thích ứng với Biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ. Quản lý, kiểm tra, đánh giá các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV. Quản lý, vận hành hệ thống thiết bị và phần mềm công nghệ thông tin phục vụ thu nhận, lưu trữ, quản lý và chia sẻ thông tin, dữ liệu KTTV. Bám sát các nhiệm vụ thuộc Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với công tác Hợp tác quốc tế: Chuẩn bị nội dung phục vụ tham dự Hội nghị tích hợp lần thứ 18 và Diễn đàn Nghiên cứu và Đào tạo lần thứ 4 của Uỷ ban Bão. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện MOU với Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc sau khi có ý kiến của các Bộ ngành liên quan và đẩy nhanh tiến độ ký kết MoU. Tiếp tục theo dõi và đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án ODA. Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN-KMA và cuộc họp song phương lần thứ 7 giữa TC KTTV và Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc. Chuẩn bị công tác tổ chức Hội thảo Dự báo biển năm 2023 trong khuôn khổ hợp tác với Viện Khí tượng Na Uy. Chuẩn bị công tác tổ chức Hội thảo Bình đẳng giới trong phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ phi dự án “Hỗ trợ hiên đại hóa công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam, giai đoạn III” (Promoserv3).

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã nêu ra những vấn đề còn tồn tại khó khăn tại các đơn vị để thảo luận, có kế hoạch, định hướng, phương án để giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị các đơn vị của Tổng cục Khí tượng Thủy văn quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác, xây dựng kế hoạch, thời gian, giải pháp cụ thể cho từng công việc hiện còn vướng mắc. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính xây dựng kế hoạch về việc cấp mã số ngân sách của các đơn vị mới thành lập, phương án tự chủ tài chính của các đơn vị. Rà soát và thống nhất lại việc phân cấp giữa Đài KTTV khu vực và Đài tỉnh. Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về việc bổ sung biên chế công chức của Tổng cục. Nghiên cứu, đề xuất đề án, dự án hay giải pháp tổng thể về việc đảm bảo duy trì hoạt động, sửa chữa những hư hỏng đột xuất trên mạng lưới. Hoàn thiện MOU với Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc sau khi có ý kiến của các Bộ ngành liên quan và đẩy nhanh tiến độ ký kết MoU. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, Dự án theo Đề án Hiện đại hóa ngành đã được phê duyệt…

Toàn cảnh cuộc họp

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: