Rà soát, hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày: 05-07-2022 | Lượt xem: 235
Ngày 5/7/2022 tại trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đã chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện các sản phẩm quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự cuộc họp có các Vụ chức năng: Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục; các Trung tâm: Quan trắc KTTV, Dự báo KTTV quốc gia, Thông tin và Dữ liệu KTTV, Ứng dụng công nghệ KTTV, Ban Quản lý các dự án KTTV.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp các đơn vị đã thảo luận, trao đổi về một số nội dung: Lồng ghép các loại trạm vào quy hoạch: các trạm môi trường, các trạm viễn thám, các trạm tài nguyên nước, các trạm đo đạc bản đồ, các trạm biển… Thống nhất các tiêu chí lựa chọn trạm đặc biệt là các trạm thủy văn theo các lưu vực sông. Lồng ghép trạm khí tượng nông nghiệp, lựa chọn các thông số tích hợp….

Phát biểu tại cuộc họp Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái đề nghị các đơn vị trong thời gian tới tập trung nhân lực hoàn thiện các báo cáo đặc biệt là báo cáo tổng kết; Mời các chuyên gia tham gia rà soát, hoàn thiện các báo cáo huy động trí tuệ tập thể; Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công khẩn trương thực hiện, bổ sung hoàn thiện đảm bảo tiến độ.

Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: