Liên đoàn Khảo sát Khí tượng Thủy văn báo cáo về việc xây dựng định mức đơn giá điều tra khảo sát

Đăng ngày: 08-06-2022 | Lượt xem: 306
Chiều ngày 8/6/2022, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong đã nghe Liên đoàn Khảo sát Khí tượng Thủy văn báo cáo về việc xây dựng định mức đơn giá điều tra khảo sát và lồng ghép bổ sung các nội dung khác.

Tham dự cuộc họp có đại diện các Vụ chức năng: Văn phòng Tổng cục, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ; các đơn vị chuyên môn: Trung tâm Dự báo KTTV, Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Ứng dụng KTTV và Trung tâm Hải văn của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đào - Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát KTTV cho biết hiện nay đơn vị đã xây dựng Dự thảo thông tư thay thế Thông tư 45/2017/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn. Đơn vị đã xin ý kiến của các đơn vị trong và ngoài Tổng cục và hiện nay Dự thảo Thông tư đã đang đăng tải trên Cổng thông tin Chính phủ để xin ý kiến. Đơn vị sẽ tiếp tục bổ sung và giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện Thông tư trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái ghi nhận sự tích cực của Liên đoàn trong việc xây dựng và hoàn thiện Thông tư. Với cơ sở thực tiễn hiện nay, ông đề nghị đơn vị trong thời gian tới bổ sung và hoàn thiện các nội dung sau: Bổ sung thêm các nội dung của Thông tư về điều tra khảo sát hải văn và khí tượng nông nghiệp; Rà soát lại các thông tư có liên quan, kế thừa, tránh sự chồng chéo; Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cử cán bộ tham gia phân công nhiệm vụ cụ thể: Trung tâm Ứng dụng phần khí tượng nông nghiệp và Trung tâm hải văn phần hải văn; Xây dựng lộ trình thay đổi Thông tư, thời gian Dự thảo hoàn thiện.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức sử dụng lao động, thiết bị, nhiên liệu, năng lượng, công cụ, dụng cụ, vật liệu tiêu hao và trang bị bảo hộ lao động cho công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn. Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn bao gồm: Điều tra khảo sát khí tượng và Điều tra khảo sát thủy văn.

Toàn cảnh cuộc họp

Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: