Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2024 tại tỉnh Bắc Ninh

Đăng ngày: 24-06-2024 | Lượt xem: 582
Sáng ngày 24/6, tại Bắc Ninh, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tiến hành Công bố quyết định kiểm tra tình hình thi hành pháp luật KTTV năm 2024 tại tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc có sự tham gia của Bà Đặng Thanh Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, trưởng đoàn Kiểm tra; Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh; các thành viên Đoàn Kiểm tra và Các cơ quan đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra theo Quyết định số 235/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV

Bà Đặng Thanh Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bà Đặng Thanh Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, trưởng đoàn kiểm tra đã nói về mục đích của công tác kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV cụ thể:

Thứ nhất, Kiểm tra thi hành pháp luật KTTV tại các địa phương và tổ chức, cá nhân là hoạt động thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất theo chức năng nhiệm vụ được giao của Tổng cục KTTV nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KTTV.

Thứ hai, Thông qua công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm trong hoạt động KTTV, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý, khắc phục, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật KTTV nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về KTTV, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển bền vững của đất nước trong lĩnh vực KTTV.

Ông Nguyễn Trần Linh, Chánh Văn phòng Tổng cục KTTV, Phó trưởng đoàn kiểm tra Công bố Quyết định; Kế hoạch, Lịch làm việc của Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật lĩnh vực KTTV tại tỉnh Bắc Ninh

Qua kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm mục đích:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật về KTTV nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về KTTV trong công tác quản lý nhà nước.

- Thông qua kiểm tra để phát hiện các quy định của pháp luật còn chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời sửa đổi, điều chỉnh bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản thay thế và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong công tác KTTV.

- Phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, tồn tại... trong thi hành pháp luật về KTTV để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

Đồng thời qua thực tiễn công tác kiểm tra để nắm tình hình công tác quản lý nhà nước về KTTV tại các địa phương, giải quyết các kiến nghị của các địa phương, những khó khăn bất cập trong công tác KTTV nhằm nâng cao yêu cầu trong công tác KTTV phục vụ phòng chống thiên tai tại các địa phương.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: