Kiểm tra công tác tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2024 tại tỉnh Bắc Ninh

Đăng ngày: 01-07-2024 | Lượt xem: 529
Sáng ngày 1/7, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra buổi làm việc của Đoàn kiểm tra công tác tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2024.

Bà Đặng Thanh Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai cho biết: Kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thủy văn tại các địa phương và tổ chức, cá nhân là hoạt động thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất theo chức năng nhiệm vụ được giao của Tổng cục KTTV nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KTTV. Thông qua công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm trong hoạt động KTTV, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý, khắc phục, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật KTTV nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về KTTV, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển bền vững của đất nước trong lĩnh vực KTTV.

Toàn cảnh buổi làm việc

Qua kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm mục đích:

Phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, tồn tại... trong thi hành pháp luật về KTTV để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật về KTTV nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về KTTV trong công tác quản lý nhà nước.

Thông qua kiểm tra để phát hiện các quy định của pháp luật còn chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời sửa đổi, điều chỉnh bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản thay thế.

Đồng thời qua thực tiễn công tác kiểm tra để nắm tình hình công tác quản lý nhà nước về KTTV tại các địa phương, giải quyết các kiến nghị của các địa phương, những khó khăn bất cập trong công tác KTTV nhằm nâng cao yêu cầu trong công tác KTTV phục vụ phòng chống thiên tai tại các địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai nhấn mạnh: Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, khắc phục một số tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về KTTV đã nêu trên; tiếp tục triển khai, ban hành đầy đủ, đúng quy định các văn bản chỉ đạo quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 53 Luật KTTV. Chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan KTTV của Trung ương và tại địa phương trong quá trình triển khai công tác; phối hợp, thống nhất với Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ, Đài KTTV tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý chuyên ngành lĩnh vực KTTV trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu các nhiệm vụ về KTTV thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh như: xem xét, xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh để tăng cường và bổ sung số liệu phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý;

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong đó mới nhất là Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về KTTV, tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn KTTV cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các địa phương.

Trong quá trình triển khai, đề nghị tăng cường phối hợp với Tổng cục KTTV để kịp thời nắm bắt, chia sẻ, trao đổi thông tin kịp thời, nhất là đối với những nội dung mới.

Ông Đoàn Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi làm việc

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: