Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ

Đăng ngày: 09-05-2024 | Lượt xem: 1131
Thực hiện công văn số 412/KH-TCKTTV ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia năm 2024. Ngày 8/5, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong chủ trì và chỉ đạo tại buổi làm việc

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương năm 2023 đánh giá, thẩm định tài liệu; đánh giá chất lượng, giám sát hoạt động mạng lưới trạm KTTV thuộc phạm vi quản lý của Đài KTTV khu vực; công tác tuyên truyền phổ biến về phòng, chống thiên tai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đơn vị phụ trách. Công tác triển khai thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình, quy định kỹ thuật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị và Công tác quản lý mạng lưới trạm quan trắc KTTV.

Tại buổi làm việc. Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ đã báo cáo Đoàn kiểm tra về các mặt công tác:  Năm 2023, Đài đã ra các bản tin dự báo, cảnh báo sát với thực tế và  đạt yêu cầu cho công tác PCTT trên khu vực. Đặc biệt, Đài đã dự báo, tương đối sát diễn biến của 5 cơn bão và 3 ATNĐ (không ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực); 22 đợt không khí lạnh trong đó có đợt không khí lạnh (vào ngày 25/1) gây ra rét đậm, rét hại cho khu vực; 11 đợt nắng nóng; 11 trận dông, tố, lốc, mưa đá và 11 đợt mưa lớn trên diện rộng gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân trên khu vực; Thực hiện nghiêm túc các quy định trong Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Tham mưu cho UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trong khu vực có kế hoạch chỉ đạo phòng chống thiên tai có hiệu quả, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; Các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV được truyền đi dưới nhiều hình thức (email, fax, tin nhắn SMS, gọi điện thoại trực tiếp,...) và thường xuyên được cập nhật lên website của Đài khu vực và Đài tỉnh, ngoài ra còn được gửi đến các trạm KTTV trên địa bàn để cung cấp cho địa phương sở tại nơi trạm KTTV đóng. Trong tình huống thiên tai khẩn cấp, tần suất bản tin được phát nhiều hơn (01 bản tin/giờ); Chỉ đạo phòng Dự báo KTTV và 02 Đài KTTV tỉnh thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Quy định về công tác dự báo, cảnh báo KTTV;  Đài đã hoàn thành về số lượng và đảm bảo chất lượng các loại bản tin dự báo, cảnh báo KTTV theo đặt hàng năm 2023.

Đẩy mạnh các phương án đảm bảo về thông tin, liên lạc

Tại Phòng Dự báo KTTV và Đài KTTV tỉnh: kết hợp sử dụng song song nhiều hình thức và phương tiện thông tin để đảm bảo thông tin liên lạc, cụ thể bao gồm: Điện thoại (cố định, di động), máy tính, mạng Internet, máy fax, mạng thông tin chuyên ngành. Tổ chức thường trực 24/24 và cung cấp thông tin trực tiếp cho văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS của tỉnh. Trường hợp một trong các hình thức thông tin nêu trên gặp sự cố sẽ sử dụng các hình thức khác thay thế để đảm bảo thông tin trong mọi tình huống;

Tại các trạm KTTV: Sử dụng các phương tiện: Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy tính, mạng Internet. Các phương thức trên sẽ hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo thông tin liên lạc. Ngoài ra, khi gặp sự cố trong những trường hợp đặc biệt sẽ đề nghị văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS các tỉnh trong khu vực, triển khai thiết bị thông tin dự phòng theo phương án của các tỉnh.

Tích cực phối hợp của các đơn vị với cơ quan PCTT địa phương

Cung cấp đầy đủ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai đến các cơ quan PCTT của địa phương; Thường xuyên liên hệ với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS, các Sở, Ban, Ngành liên quan các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ khi có thiên tai xảy ra giúp các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tại tỉnh Thanh Hóa vào mùa mưa lũ hàng năm Đài KTTV tỉnh đã cử bộ phận thủy văn thường trực ngay tại VP BCH PCTT&TKCN tỉnh, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo KTTV, đặc biệt là khi có bão, ATNĐ, lũ, mưa lớn,... để phục vụ công tác PCTT của tỉnh; Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo địa phương trong khu vực tuyên truyền phổ biến kiến thức về KTTV, các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm, đặc biệt là các hiện tượng Bão, ATNĐ, tố, lốc, mưa đá, lũ lớn, lũ quét… để cán bộ địa phương và nhân dân chủ động phòng tránh; Phối hợp tốt với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn trong việc cung cấp bản tin cảnh báo, dự báo giúp cho công tác vận hành xả lũ kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Quang cảnh buổi làm việc

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: