Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Đăng ngày: 06-08-2020 | Lượt xem: 1335
Sáng ngày 6/8/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông Lê Hồng Phong đã tham dự cuộc họp trực tuyến do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì: Nghe báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tại cuộc họp, Vụ pháp chế trình bày Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Nghị định 68 giao nhiệm vụ cho các Bộ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu quyết định liên quan đến các hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Mục tiêu của Nghị định đặt ra đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh; Kiểm soát chặt chẽ các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đề ra nhiệm vụ 5 năm Nghị quyết: Hằng năm ban hành kế hoạch hành động và kế hoạch thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các hình thức liên quan đến hoạt động kinh doanh; Cập nhật thường xuyên các quy định liên quan trong hoạt động kinh doanh trên phần mềm; tiếp nhận, xử lý phản ánh các kiến nghị ý kiến doanh nghiệp, người dân về quy định gây khó khăn hoạt động kinh doanh; Quy định chặt chẽ liên quan đến các hoạt động kinh doanh; Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng năm; Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức và kết quả đạt được liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Các nhiệm vụ doanh nghiệp phải thực hiện trong thời điểm hiện nay gồm 5 danh mục triển khai: Thủ tục hành chính đến hoạt động kinh doanh; Danh mục thủ tục hành chính đến kinh doanh có điều kiện; Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động kinh doanh; Danh mục các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh; Danh mục hóa triển khai chuyên ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cùng tại cuộc họp, các đơn vị trực đã báo cáo lại thứ trưởng các nhiệm vụ đơn vị thực hiện trong thời điểm hiện nay cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết để từ đó cùng nhau thảo luận thống nhất cách làm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Vụ Pháp chế phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ bám sát nghiên cứu hướng dẫn cụ thể; Các đơn vị rà soát, hoàn thiện lại báo cáo gửi lại Vụ pháp chế trước ngày mùng 10/8; Quá trình làm gặp khó khăn trao đổi Vụ pháp chế để triển khai thực hiện.

Các đơn vị tham gia ở đầu cầu trực tuyến

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Lê Hồng Phong chủ trì đầu cầu Tổng cục KTTV

Tin bài: Thu Hằng – Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: