Hưởng ứng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đăng ngày: 27-06-2022 | Lượt xem: 3900
Trên cơ sở Kế hoạch hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật, pháp lệnh về ưu đãi người có công với Cách mạng, Bộ TN&MT hướng dẫn Công đoàn Bộ TN&MT, Hội Cụu Chiến binh Bộ TN&MT và các đơn vị trực thuộc các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đảm bảo thiết thực, hiệu quả trang trọng và phù hợp điều kiện thực tế.

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, các tổ chức đoàn hội xây dựng kế hoạch kỷ niệm, phổ biến, tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật, pháp lệnh về ưu đãi người có công với Cách mạng; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, quan tâm và bố trí nguồn lực để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với Cách mạng.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện các hoạt động như dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Đài tưởng niệm; phát động, vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các đoàn để gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà người có công, thân nhân người có công với Cách mạng tại cơ quan, đơn vị, các địa phương và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với Cách mạng.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt. Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm dịp tháng 7 năm 2022 các nội dung trọng tâm như giáo dục truyền thống yêu nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa; chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với Cách mạng; gương điển hình tiến tiến, người tốt việc tốt trong công tác người có công với Cách mạng, người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi gắn với việc bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; công tác chăm lo đời sống người có công với Cách mạng.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: