Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2023

Đăng ngày: 25-04-2023 | Lượt xem: 1769
Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức “Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2023”. Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến luật và kỹ năng viết bài cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông phía Bắc, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, thông tin báo chí - xuất bản, các phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nhiều năm qua, thông qua các tin, bài và phóng sự, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ lan tỏa các thông điệp bảo vệ biên giới đến mọi tầng lớp nhân dân. Các cán bộ làm công tác tuyên truyền chính là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao ý thức trong đấu tranh, bảo vệ và gìn giữ chủ quyền biên giới, hải đảo thiêng liêng, tạo ra sự đồng thuận và cổ vũ của bạn bè, dư luận quốc tế.

Ngày 5/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 191/QĐ-TTg nhằm nâng cao công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng biên giới, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Để thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 195/QĐ-BTTTT ngày 16/2/2023, tập trung vào nhiệm vụ, công tác tập huấn tuyên truyền cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên… về vấn đề bảo vệ Tổ quốc, biên giới cũng như góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe và phổ biến các chính sách pháp luật của Việt Nam về phân giới cắm mốc, về phát triển biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, về giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ nhằm nâng cao ý thức quốc gia và trách nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: