Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng Ngành Tài nguyên và Môi trường 2022

Đăng ngày: 03-06-2022 | Lượt xem: 1509
Sáng ngày 02/6, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng ngành TN&MT năm 2022, Hội nghị tập huấn sẽ trao đổi và giải đáp một số vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã đến dự và chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có bà Đỗ Thúy Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ; cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng: Xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm và từng giai đoạn, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đạt hiệu lực, hiệu quả, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ đã quan tâm chỉ đạo, nhất là việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền trong toàn Ngành. Các giải pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo đã tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành, của từng địa phương, từng đơn vị cơ sở; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bền vững đối với ngành tài nguyên và môi trường. 

Trong năm 2021 và 2022, các đơn vị trong ngành tài nguyên và môi trường đã quan tâm quán triệt, triển khai và hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Đặc biệt năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, do đó ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05-8/2022). Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành nhìn chung đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo các quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định. Xác định thi đua là gốc của khen thưởng, khen thưởng phải gắn liền với các phong trào thi đua, dựa trên kết quả của phong trào thi đua. Công tác khen thưởng luôn bám sát các điều kiện và tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Bộ để bình xét, đề nghị khen thưởng. Công tác khen thưởng được bảo đảm kịp thời, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức đồng tình; tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp được tăng lên. Công tác khen thưởng cũng đã có nhiểu chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục việc khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có những hạn chế cần tiếp tục khắc phục và có những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Vì vậy, mục tiêu của Hội nghị tập huấn này là giới thiệu về định hướng và các nội dung mới về công tác thi đua, khen thưởng trong Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) đang trình kỳ họp 3, Quốc hội khóa XV và một số nội dung về hoạt động thi đua Khối, Cụm ngành tài nguyên và môi trường.

Để góp phần khắc phục những hạn chế nêu trên, việc tổ chức tập huấn, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ TN&MNT về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng là hết sức cần thiết. Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc tập huấn sẽ nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn ý nghĩa mục đích, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Và nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình.

Bà Đỗ Thúy Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giới thiệu về định hướng và các nội dung mới về công tác thi đua, khen thưởng trong Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) đang trình Kỳ họp 3, Quốc hội khóa XV

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe bà Đỗ Thúy Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giới thiệu về định hướng và các nội dung mới về công tác thi đua, khen thưởng trong Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) đang trình Kỳ họp 3, Quốc hội khóa XV; ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Bộ TN&MT giới thiệu một số nội dung về hoạt động thi đua Khối, Cụm ngành TN&MT…

Thông qua Hội nghị tập huấn sẽ giúp các học viên - cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng nâng cao kiến thức, kỹ năng trong chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và chất lượng hồ sơ khen thưởng, góp phần đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng trong Ngành TN&MT thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: