Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng Ngành Tài nguyên và Môi trường 2022

Đăng ngày: 03-06-2022 | Lượt xem: 1007
Xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp tạo động lực thúc đẩy phát triển, sáng 2/6, tại TP. Đà Lạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng ngành TN&MT năm 2022

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Bộ TNMT)

Trong năm 2021 và 2022, các đơn vị trong ngành TN&MT đã quan tâm quán triệt, triển khai và hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ TN&MT phát động. Đặc biệt năm 2022, Bộ TN&MT sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ. Do đó, ngày 16/5/2022, Bộ TN&MT đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT (05/8/2002-05-8/2022). Xác định thi đua là gốc của khen thưởng, khen thưởng phải gắn liền với các phong trào thi đua, dựa trên kết quả của phong trào thi đua. Công tác khen thưởng luôn bám sát các điều kiện và tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Bộ để bình xét, đề nghị khen thưởng. Công tác khen thưởng được bảo đảm kịp thời, khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức đồng tình; tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp được tăng lên. Công tác khen thưởng cũng đã có nhiểu chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục việc khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế cần tiếp tục khắc phục và có những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

“Vì vậy, để góp phần khắc phục những hạn chế nêu trên, việc tổ chức tập huấn, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ TN&MNT về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng là hết sức cần thiết. Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc tập huấn sẽ nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn ý nghĩa mục đích, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Và nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Thông qua Hội nghị tập huấn sẽ giúp các học viên - cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng nâng cao kiến thức, kỹ năng trong chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và chất lượng hồ sơ khen thưởng, góp phần đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng trong Ngành TN&MT thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

Tạp chí KTTV tổng hợp

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: