Các Khối thi đua Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua lập thành tích cao hưởng ứng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ

Đăng ngày: 07-04-2022 | Lượt xem: 616
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định giao nhiệm vụ Khối trưởng của 7 Khối thi đua năm 2022. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm nhiệm vị trí Khối trưởng Khối thi đua số III.

Theo đó, các đơn vị đảm nhận nhiệm vụ Khối trưởng khác gồm: Vụ Pháp chế (khối thi đua số I); Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (Khối thi đua số II); Cục Quản lý tài nguyên nước (Khối thi đua số IV); Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Khối thi đua số V); Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam (Khối thi đua số VI).

Khối phó khối thi đua gồm các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn Phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia; Tổng cục Quản lý đất đai; Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Các khối tổ chức phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua, sơ kết và tổng kết các phong trào thi đua, qua đó tiến hành bình xét thi đua và đề xuất khen thưởng, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Khối thi đua và thực hiện các công việc khác theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Năm 2022 có ý nghĩa to lớn đối với các Khối thi đua thông qua phát động phong trào thi đua lập thành tích cao hưởng ứng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT (2002 – 2022).      

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: