Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn công tác kế hoạch - tài chính năm 2023

Trong hai ngày 7 và 8/12, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kế hoạch - tài chính năm 2023.

Ngày đăng: 08/12/2023

Tiếp tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, việc tiếp tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) như đã áp dụng năm 2022 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân là cần thiết.

Ngày đăng: 26/05/2023

Mua bán trái phép hóa đơn bị xử lý như thế nào?

Mua bán trái phép hóa đơn hiện nay là vấn đề nhiều cá nhân, nhiều doanh nghiệp quan tâm. Trước thực trạng việc mua bán trái phép hóa đơn diễn ra ngày một nhiều, công khai trên các trang mạng xã hội, hành vi này bị liệt kê vào hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo các mức độ khác nhau.

Ngày đăng: 20/05/2023

Bộ Tài chính trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng như năm 2022

Bộ Tài chính đã hoàn thiện Tờ trình trình Chính phủ trình Quốc hội về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các đối tượng như đã được thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết số 43/2022/QH1.

Ngày đăng: 18/05/2023

Những dấu hiệu rủi ro gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế đã đưa ra những dấu hiệu rủi ro gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử từ công tác quản lý đăng ký thuế và đăng ký doanh nghiệp.

Ngày đăng: 17/05/2023

Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Ngày đăng: 16/05/2023

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngày đăng: 15/05/2023

Cục Thuế Hà Nội lựa chọn hóa đơn may mắn trong quý I/2023

Ngày 12/5/2023, Cục Thuế Hà Nội tổ chức trao thưởng Hóa đơn may mắn quý IV/2022, đồng thời tiếp tục tổ chức Chương trình Lựa chọn Hóa đơn may mắn quý I/2023.

Ngày đăng: 14/05/2023

Sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về đăng ký thuế và giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Ngày đăng: 13/05/2023

Sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân

Theo Bộ Tài chính, hiện nay Bộ đang nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế và tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế.

Ngày đăng: 29/04/2023

Nâng cấp hệ thống hoá đơn điện tử

Để triển khai HĐĐT trên địa bàn cả nước, Cục Công nghệ Thông tin (Tổng cục Thuế) đã xây dựng, triển khai hệ thống với nhiều chức năng bao gồm 2 phân hệ chính: Cổng thông tin điện tử cung cấp các dịch vụ HĐĐT và ứng dụng HĐĐT dành cho cơ quan thuế.

Ngày đăng: 28/04/2023

Rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Thuế Hà Nội đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Ngày đăng: 27/04/2023

Tổng cục thuế triển khai xây dựng hệ thống phân tích hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế đang yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện để góp phần minh bạch trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong quản lý thuế.

Ngày đăng: 22/04/2023

Cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân trong đăng ký thuế

Tổng cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân trong đăng ký thuế theo các cách Tổng cục Thuế hướng dẫn.

Ngày đăng: 20/04/2023

Tổng cục Thuế thông báo các ứng dụng, đường dây hỗ trợ

Tổng cục Thuế vừa thông báo đến người nộp thuế về các ứng dụng, địa chỉ email và số điện thoại hỗ trợ chính thống do Tổng cục Thuế quản lý.

Ngày đăng: 15/04/2023

Đề xuất sửa đổi quy định về phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Bộ Tài chính cho biết, các đề xuất sửa đổi quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng: 09/04/2023

Thông tư số 18/2023/TT-BTC về thủ tục thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp vi phạm hành chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng: 30/03/2023