Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020, với chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020 “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” và để tiếp tục thực hiện chủ trương tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện một số nội dung.

Ngày đăng: 15/05/2020

Tác động của đại dịch COVID-19 đến hệ thống quan trắc

Quan trắc khí tượng từ máy bay đã giảm trung bình 75-80% so với bình thường, nhưng có biến động theo khu vực rất lớn; ở Nam bán cầu số liệu bị mất gần 90%. Dữ liệu quan trắc khí tượng bề mặt bị suy giảm, đặc biệt ở khu vực Châu Phi và một phần Trung và Nam Mỹ, nơi có nhiều trạm quan trắc thủ công hơn là tự động.

Ngày đăng: 11/05/2020

Đánh giá nhiệt độ quan trắc bề mặt toàn cầu tháng 4 năm 2020

Xét trên phạm vi toàn cầu, tháng 4 năm 2020 có thể được đánh giá nóng ngang bằng với tháng 4 năm 2016 – tháng được ghi nhận là tháng 4 nóng nhất, khi nhiều giá trị nhiệt độ đo được cao hơn giá trị trung bình trên toàn bộ khu vực miền bắc và miền trung lục địa Âu Á, một phần của Greenland và Nam Cực, nhưng cũng thấp hơn nhiệt độ trung bình ở phần lớn ở khu vực Bắc Mỹ. Ở châu Âu, các giá trị nhiệt độ đo được cao trên mức trung bình ở một số nước phương tây, nhưng dưới mức trung bình ở các quốc gia phía đông bắc.

Ngày đăng: 10/05/2020

Thống kê và cập nhật thông tin các trạm khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng thủy văn thực hiện việc sử dụng số liệu thống kê thống nhất trong Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) và cập nhật định kỳ thông tin các trạm KTTV thuộc mạng lưới quan trắc KTTV quốc gia.

Ngày đăng: 27/04/2020

Nhận định sớm về khả năng diễn biến phức tạp của mùa mưa, bão, lũ năm 2020

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diện tích băng ở các cực liên tục giảm và nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục tăng. Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong giai đoạn 2010-2019 và 5 năm gần đây có nhiệt độ cao nhất trong 140 năm qua.

Ngày đăng: 13/04/2020

Một số đánh giá về diễn biến hạn và lũ giai đoạn 1993-2020

Các nhận định vào thời điểm này của các mô hình dự báo về đỉnh lũ trong mùa lũ trên các hệ thống sông như báo cáo ở trên hầu hết sẽ ở mức TBNN, tuy nhiên các số liệu thống kê về các năm hạn nặng và lũ lớn trong khoảng 20 năm qua cho thông tin ban đầu về diễn biến lũ trong mùa lũ năm nay và năm 2021.

Ngày đăng: 14/03/2020

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia năm 2019 cần được thẩm định để nâng cao

Từ tháng 12 năm 2019, Tổ thẩm tra hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV) theo Quyết định số 3093/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thẩm tra hồ sơ 02 dự thảo TCVN năm 2019 gồm: 1. Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 8. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều; 2. Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 9. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều.

Ngày đăng: 04/03/2020

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường

Lãnh đạo Tổng cục KTTV đã có ý kiến về Công văn số 114/PC-HC ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Vụ Pháp chế về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường.

Ngày đăng: 03/03/2020

Mốt số ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục tạiCông văn số 114/PC-HCngày 28tháng 02 năm 2020 của Vụ Pháp chế về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường,Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có ý kiến như sau:

Ngày đăng: 02/03/2020

Dự án “Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu”

Cơ quan có nhiệm vụ phát tin dự báo, cảnh báo liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn chi tiết trong tỉnh là các Đài KTTV khu vực và Trung tâm KTTV tỉnh. Lãnh đạo Trung tâm KTTV tỉnh là thành viên của Ban chỉ huy PCTT và TKCN; việc phối hợp giữa cơ quan dự báo và cơ quan chỉ huy, điều hành đang có hiệu quả. Tuy nhiên cần phải được nâng cao chất lượng của các bản tin dự báo.

Ngày đăng: 01/03/2020

Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dự kiến mở mới năm 2021

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2021.

Ngày đăng: 28/02/2020

Nghịch nhiệt và gia tăng ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Nghịch nhiệt là một hiện tượng của khí quyển xảy ra khi nhiệt độ của lớp khí quyển trên cao lớn hơn nhiệt độ của lớp khí quyển phía dưới. Nghịch nhiệt xảy ra hầu như ở tất cả các thời điểm khác nhau của năm, thường xảy ra với tần suất cao vào mùa Đông khi không khí ổn định, đêm kéo dài và có không khí lạnh tràn về.

Ngày đăng: 18/02/2020

Học hỏi kinh nghiệm Hoa Kỳ về Khí tượng Thủy văn

Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn (HRC) và các hoạt động. HRC là một tổ chức phi lợi nhuận. Nhiệm vụ: Tư vấn, hỗ trợ đưa ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến nước trên toàn thế giới; hợp tác khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo trong việc chẩn đoán, dự báo và cảnh báo sự xảy ra của lũ quét.

Ngày đăng: 22/01/2020

Nội dung nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn năm 2020

Vụ Kế hoạch - Tài chính đã xin ý kiến về nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn năm 2020,theo chức năng, nhiệm vụ được giao,Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có giải trình.

Ngày đăng: 21/01/2020

Hoạt động và kết quả của Đoàn Việt Nam tham gia chuyến công tác tại Lào

Trao đổi với Cơ quan Khí tượng Phần Lan, Đại sứ quán Phần Lan về việc phối hợp tham gia Hội thảo và các nội dung trao đổi, làm việc với Cục KTTV Lào trong các ngày làm việc.

Ngày đăng: 20/01/2020