Ban hành quy định kỹ thuật quan trắc khí tượng bề mặt và khí tượng trên cao

Đăng ngày: 31-10-2022 | Lượt xem: 3190
Thông tư số 14/TT2022/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật quan trắc khí tượng bề mặt và khí tượng trên cao.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng theo Thông tư số 14/TT2022/TT-BTNMT có mã số QCVN 46:2022/BTNMT. Nội dung trọng tâm Thông tư quy định kỹ thật đối với quan trắc khí tượng bề mặt, quan trắc khí tượng trên cao và quy định về quản lý, trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đồng thời cụ thể hóa hướng dẫn thông qua các phụ lục về quan trắc áp suất khí quyển; quan trắc gió bề mặt; quan trắc lượng bốc hơi; quan trắc nhiệt độ, độ ẩm không khí; quan trắc nhiệt độ mặt đất, nhiệt độ các lớp đất sâu và trạng thái mặt đất; quan trắc lượng mưa; quan trắc thời gian nắng; quan trắc tầm nhìn ngang; quan trắc mây; quan trắc hiện tượng khí tượng; trạm đo khí tượng tự động; các mẫu báo cáo khí tượng; quy trình bơm bóng thám không.

Theo Thông tư này, các trrạm khí tượng bề mặt thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thực hiện quan trắc 4 lần/ngày, tiến hành quan trắc vào các giờ: 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ (giờ Việt Nam). Đối với trạm thực hiện quan trắc 8 lần/ngày, tiến hành quan trắc vào các giờ: 1 giờ, 4 giờ, 7 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 16 giờ, 19 giờ, 22 giờ (giờ Việt Nam). Trường hợp có thời tiết nguy hiểm trạm thực hiện quan trắc 30 phút/lần hoặc 1 giờ/lần theo yêu cầu của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Trạm quan trắc tự động đo liên tục và truyền số liệu 10 phút/lần (tại các phút tròn chục trong phút thứ: 00, 10, 20, 30, 40, 50).

Quan trắc viên Trạm Khí tượng cao không thả bóng thám không

Đối với quan trắc khí tượng trên cao gồm có quan trắc thám không vô tuyến bằng thiết bị mặt đất, máy thám không, bóng thám không; quan trắc gió trên cao bằng máy kính vĩ quang học, bóng pilot và quan trắc gió trên cao bằng phương pháp vô tuyến.

Bộ TN&MT giao Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức phổ biến, đôn đốc, kiểm tra áp dụng Quy chuẩn này cho các đối tượng có liên quan. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chuẩn kỹ thuật khi cần thiết.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/4/2023, thay thế Thông tư số 25/2012/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng, mã số QCVN 46:2012/BTNMT.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: