Sử dụng chỉ số cán cân nước K tính toán tần suất khô hạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Bản tin KHCN&HTQT Quý III năm 2020

Đăng ngày: 12-10-2020 | Lượt xem: 1086
Hạn hán là hiện tượng thường xuyên xuất hiện và xảy ra hầu hết các vùng địa lý khác nhau. Điểm khác biệt của hiện tượng này là nó không xảy ra một cách đột ngột mà xảy ra từ từ trong khoảng thời gian dài. Hạn hán thường xảy ra trên diện rộng, thiệt hại do hạn hán gây ra là rất lớn. Tỉnh Gia Lai, có diện tích khoảng 15.510,8 km², chủ yếu là đất đỏ bazan, rất phù hợp với những cây công nghiệp. Vì vậy hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sản xuất nông, lâm nghiệp và đời sống nhân dân.

Chi tiết file đính kèm: /upload/files/2020/Thang_10/taynguyen.pdf

Tổng hợp: Vụ KHQT

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: