THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (3/10/1945 - 3/10/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có thư chúc mừng ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Ngày đăng: 30/09/2020

Thông tin báo chí Về các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam (03/10/1945 – 03/10/2020)

Ngày 03 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 41 đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về trực thuộc Bộ Giao thông Công chính với tên gọi Sở Khí tượng, với ý nghĩa lịch sử đã được xác định ngày 17/12/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1821/QĐ-TTg lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam”.

Ngày đăng: 29/09/2020

Cải tiến phương pháp chuyển mã điện thủ công từ các trạm KTTV, môi trường khu vực Tây Bắc

Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào lĩnh vực truyền tin là một nhiệm vụ trọng yếu của ngành Khí tượng Thủy văn (KTTV). Việc không ngừng tăng cường, mở rộng mạng lưới quan trắc, tự động hóa quá trình thu nhận thông tin quan trắc là một xu hướng phát triển tất yếu, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác của Tổng cục mà trực tiếp là tại các Đài KTTV khu vực.

Ngày đăng: 29/09/2020

Giao hữu bóng đá chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Khí tượng Thủy văn

Chiều ngày 26/5, Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Báo đai biểu Nhân dân đã có trận bóng đá giao hữu hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Khí tượng Thủy văn.

Ngày đăng: 26/09/2020

Thông cáo báo chí Về Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam 03/10/1945 – 03/10/2020

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số1821/QĐ-TTg lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”.

Ngày đăng: 25/09/2020