Ý kiến về nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn năm 2020

Đăng ngày: 30-12-2019 | Lượt xem: 1492

Sau khi xem xét nội dung và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Đo đạc khảo sát thủy văn năm 2020 kèm theo Tờ trình số 294/TTr-LĐKS ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn (KTTV), Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Do đó khả năng cân đối của NSNN năm 2020 rất eo hẹp, đề nghị đơn vị rà soát sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và cắt giảm khối lượng thực hiện nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn năm 2020 trên cơ sở dự toán kinh phí đã giao năm 2019.
2. Đề nghị đơn vị bổ sung bảng tính chi phí lao động, vật liệu, công cụ… trong dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: