Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Miền núi phía Bắc triển khai các hoạt động công tác cuối năm 2023

Đăng ngày: 22-08-2023 | Lượt xem: 3281
Sáng ngày 22/8, tại trụ sở Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Miền núi phía Bắc, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái đã nghe Đài báo cáo tình hình triển khai công tác của Đài và kế hoạch triển khai công tác các tháng cuối năm.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị chức năng của Tổng cục KTTV: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ; Ban Quản lý các Dự án KTTV cùng đại diện các phòng chức năng của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Miền núi phía Bắc.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Đài Vũ Thanh Long cho biết ngay sau khi Quyết định số 1584/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đội ngũ lãnh đạo Đài đã được Tổng cục KTTV quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời để kiện toàn đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc và chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Phòng, các Đài KTTV tỉnh trực thuộc đã được ban hành.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Miền núi phía Bắc Vũ Thanh Long báo cáo tại cuộc họp

Đài đã bám sát ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục KTTV về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo sớm kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị: Đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc để làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, kịp thời nắm bắt tình hình, những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và đề ra phương hướng giải quyết, khắc phục. Đến thời điểm hiện tại, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Đài đã ổn định về tư tưởng và an tâm công tác theo sự phân công của Lãnh đạo Đài. Đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đồng thời phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Đài để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của Đài được thông suốt.

Đài đã thực hiện quy trình chuyển đổi chức vụ đối với Lãnh đạo các phòng chức năng, Lãnh đạo các Đài KTTV tỉnh cho 25 viên chức lãnh đạo; ban  hành 05 Quyết định giao phụ trách (phụ trách Kế toán, phụ trách các Đài KTTV tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu); 03 Quyết định điều động bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc Đài KTTV tỉnh Sơn La.

Đối với công tác dự báo, cảnh báo: Đài đã chỉ đạo Đài KTTV tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu triển khai hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia trong phạm vi quản lý của Đài khu vực từ 1 tháng 8 năm 2023. Phối hợp với Vụ Quản lý dự báo KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và Trung tâm Thông tin Dữ liệu KTTV triển khai công tác dự báo theo các quy định và hướng dẫn mới; đảm bảo các bản tin dự báo được thay đổi tên file, sao lưu theo đúng quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, việc triển khai nhiệm vụ dự báo tại các đơn vị dự báo trong phạm vi quản lý của Đài đã đi vào hoạt động ổn định, kịp thời phục vụ công tác dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ Phòng chống thiên tai tại các tỉnh.

Theo Quyết định số 1584/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Miền núi phía Bắc trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn có hiệu lực từ ngày 01/8/2023; Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Miền núi phía Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, môi trường; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trong phạm vi khu vực 11 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ; thực hiện các hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

Đài KTTV khu vực Miền núi phía Bắc có 112 đơn vị trực thuộc, bao gồm: 03 phòng chức năng (Văn phòng, Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin Khí tượng Thủy văn); 10 Đài KTTV tỉnh, 51 trạm khí tượng; 45 trạm thuỷ văn; 02 trạm Ra đa thời tiết, 01 trạm Môi trường.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: