Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Đăng ngày: 02-08-2022 | Lượt xem: 279
Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành quyết định số 93/ KH-TCKTTV ngày 1/8 về Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia năm 2022

Kế hoạch thực hiện với các yêu cầu sau:

Kiểm tra, đánh giá công tác quản lý mạng lưới trạm KTTV; thu nhận và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV và công tác dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ địa phương của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, các Đài KTTV khu vực và Đài KTTV tỉnh; công tác phối hợp với địa phương trong phòng chống thiên tai và các phương án thực hiện nhiệm vụ quan trắc, dự báo, truyền tin trong trường hợp thiên tai xảy ra.

Kiểm tra công tác thực hiện kỹ thuật quan trắc tại các trạm KTTV; công tác bảo trì, bảo dưỡng công trình, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; đánh giá công tác kiểm tra mạng lưới trạm KTTV của các Đài KTTV khu vực, chỉ đạo công tác khắc phục các tồn tại đối với mạng lưới trạm KTTV trước mùa mưa bão, lũ.

Việc kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đánh giá đúng thực trạng tình hình, trách nhiệm của các đơn vị, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình phụ trách.

Các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra chuẩn bị các nội dung kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra tại đơn vị.

Về Kế hoạch thực hiện cụ thể:

Tổng cục KTTV sẽ tiến hành kiểm tra công tác Phòng chống thiên tai tại các đơn vị: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia. Các Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên. Đài KTTV tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh, Lâm Đồng.

Đối với công tác kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV, Tổng cục sẽ tiến hành kiểm tra tại các trạm khí tượng, thủy văn, môi trường, khí tượng thủy văn tự động và hải văn trên toàn bộ hệ thống của các Đài KTTV khu vực.

Các hoạt động kiểm tra được hoàn thiện và báo cáo trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: