Đà Nẵng ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai

Đăng ngày: 04-12-2019 | Lượt xem: 317
Đà Nẵng- UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 8066/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 3-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18-6-2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Công an TP Đà Nẵng giúp ngư dân đưa tàu, thuyền nhỏ vào sâu đất liền tránh sóng biển cuốn trôi.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các cấp triển khai hiệu quả 33 nhiệm vụ được phân công cụ thể, nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung được xác định trong Quyết định của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; Xác định nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo từng giai đoạn, đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách của phòng, chống thiên tai, phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực.

Các nội dung UBND TP Đà Nẵng đề ra trong kế hoạch là kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành; đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực tham mưu trong công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng, tu bổ, nâng cấp, nâng cao sức chịu của cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai; thông tin, truyền thông và đào tạo kỹ năng phòng, chống thiên tai; kiểm soát an toàn trước thiên tai; lập và rà soát kế hoạch, quy hoạch đảm bảo yêu cầu về phòng chống thiên tai; ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong quan trắc theo dõi, chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai…

Theo cadn.com.vn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: