Việt Nam tham gia điều hành Diễn đàn điều phối nghiên cứu, đào tạo (TRCG) lần thứ 4 của Ủy ban Bão

Đăng ngày: 03-12-2023 | Lượt xem: 3944
Việt Nam tham gia điều hành Hội nghị hợp nhất lần thứ 18, Diễn đàn điều phối nghiên cứu, đào tạo (TRCG) lần thứ 4 của Ủy ban Bão (IWS-18/TRCG FORUM-4) và Cuộc họp Nhóm TRCG

Trong khuôn khổ tham gia Hội nghị hợp nhất lần thứ 18 và Diễn đàn TRCG lần thứ 4 của Ủy ban Bão (IWS-18/TRCG FORUM-4), các ngày 28/11-01/12/2023, ông Đỗ Tiến Anh, Trưởng ban Điều phối Nghiên cứu và Đào tạo - Ủy ban Bão, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã được 14 thành viên Ủy ban Bão tín nhiệm phân công điều hành các phiên kỹ thuật về sử dụng công nghệ AI phục vụ dự báo bão, quan trắc bão khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, dự báo tác động bão, tại Hội nghị hợp nhất lần thứ 18, Diễn đàn TRCG lần thứ 4 của Ủy ban Bão (IWS-18/TRCG FORUM-4) và chủ trì điều phối hiệu quả Cuộc họp Nhóm TRCG tập trung đánh giá lại hoạt động của TRCG 2023; các hướng nghiên cứu ưu tiên, kế hoạch hoạt động TRCG 2024-2027; thảo luận, đề xuất cơ chế tổ chức, đăng cai hội thảo khoa học (Roving Seminar) của TRCG; hoạt động tổ chức các khóa đào tạo của các Trung tâm khu vực RSMC Tokyo, RSMC Bắc Kinh, Trung tâm Khí hậu Tokyo, Trung tâm Nghiên cứu đào tạo Thượng Hải. Tại diễn đàn này, đại diện của Việt Nam đã được cộng đồng Ủy ban Bão, Ban Thư ký Ủy ban Bão đánh giá cao vai trò điều hành, điều phối, công tác kết nối, định hướng có hiệu quả, kịp thời các hoạt động nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực dự báo báo, phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Đây chính là một sự khẳng định vai trò, vị thế của ngành KTTV trong cộng đồng quốc tế và là tiền đề cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của ngành KTTV Việt Nam trong tương lai theo đúng định hướng của Đảng và Chính phủ.

Hội nghị IWS-18 nhằm đánh giá các hoạt động và tiến độ công việc của Nhóm Công tác Tư vấn (AWG), ba Nhóm Công tác (WGs) của Ủy ban Bão về Khí tượng, Thủy văn, Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Nhóm Điều phối Đào tạo và Nghiên cứu (TRCG) trong năm và xây dựng kế hoạch làm việc cho năm tới. Đồng thời, TRCG FORUM-4 xây dựng kế hoạch đào tạo và nghiên cứu cho chu kỳ bốn năm tiếp theo. Bên cạnh đó, diễn đàn kỹ thuật cũng được tổ chức, đóng vai trò là nền tảng cho các chuyên gia quốc tế trình bày các chủ đề chuyên ngành được quan tâm nghiên cứu và các ứng dụng vận hành tiềm năng liên quan đến giám sát, dự báo và cảnh báo bão.

Ông Đỗ Tiến Anh, Trưởng ban Điều phối Nghiên cứu và Đào tạo - Ủy ban Bão, Vụ trưởng Vụ KHCN&HTQT, Tổng cục Khí tượng Thủy văn điều hành các phiên kỹ thuật của IWS-18/TRCG FORUM-4

Vụ KHCN và HTQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: