Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2022

Đăng ngày: 13-04-2022 | Lượt xem: 497
Để chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân, doanh nghiệp, Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Kế hoạch tập trung vào các mục tiêu:

Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến thời tiết, thủy văn, hải văn; cảnh báo và dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm như: bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), các đợt rét đậm, rét hại, sương muối, sương mù, nắng nóng, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, hạn hán, xâm nhập mặn, gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng trên phạm vi cả nước; cung cấp kịp thời, đầy đủ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm cho các cơ quan theo quy định tại Phụ lục IV Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai tại các đơn vị thuộc Tổng cục, đặc biệt tại các trạm khí tượng thủy văn vùng núi và hải đảo, các trạm khí tượng thủy văn nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão, lũ… đảm bảo an toàn về người, phương tiện, thiết bị, máy móc và công trình nhà cửa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và kịp thời khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, đặc biệt là các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai tránh lơ là, chủ quan.

Mọi hoạt động phòng, chống thiên tai phải bảo đảm toàn diện, tuyệt đối các yêu cầu về mục tiêu, nội dung công việc theo Khẩu hiệu hành động của Ngành Khí tượng thủy văn: “Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời”.

/upload/files/2022/ke-hoach-pctt-2022-06042022-signed.pdf

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: