Tiêu chuẩn quốc gia 12636-16:24 về chỉnh biên lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng triều

Đăng ngày: 30-05-2024 | Lượt xem: 802

TCVN 12636-16:2024 về quan trắc khí tượng thuỷ văn - phần 16: Chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng triều

/upload/files/2024/VBPL/90-tcqg-12636-16.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: