Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày: 25-12-2023 | Lượt xem: 1733
Sáng ngày 25/12/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các Vụ chức năng: Văn phòng Tổng cục; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Quản lý Mạng lưới KTTV; Quản lý Dự báo KTTV; Văn phòng Tổng cục. Các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia; Thông tin và Dữ liệu KTTV; Liên đoàn Khảo sát KTTV; Ban Quản lý các dự án KTTV, các Đài KTTV khu vực. Cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia cùng tham dự Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Phùng Kiến Quốc, Phó Giám đốc Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 và đề ra những định hướng công tác 2024.

Ông cho biết: Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Tổng cục KTTV, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan cấp trên, Trung tâm tổ chức phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn sâu rộng pháp luật về KTTV thông qua các văn bản chỉ đạo, bài viết và nhiều hoạt động khác; chỉ đạo tăng cường công tác cảnh báo, dự báo KTTV phục vụ và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Tham gia nhiệm vụ Lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham gia xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm KTTV tự động. Xây dựng và hoàn thiện 02 Tiêu chuẩn quốc gia chuyển tiếp từ năm 2022: Quan trắc KTTV - Phần 16 “Chỉnh biên lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều” và Quan trắc KTTV Phần 17 “Chỉnh biên lưu lượng chất lơ lửng nước sông”.  Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia xây dựng năm 2023: Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 7 “Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn”. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KTTV năm 2023 tại tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Vinh Thư, Giám đốc Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia báo cáo tại Hội nghị

Bám sát công tác phục vụ dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV

Trung tâm đã hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ và phối hợp với các trạm ra đa thời tiết, ra đa biển kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên môn đối với các trạm. Vận hành các hệ thống trạm thu ảnh mây vệ tinh quỹ đạo cực và địa tĩnh HIMAWARI, đảm bảo thu nhận và cung cấp đầy đủ số liệu  và sản phẩm đến các đơn vị dự báo của Tổng cục; Theo dõi, quản lý và khai thác các sản phẩm định vị sét thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. Theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo các trạm ra đa thời tiết chủ động quan trắc và cảnh báo thời tiết nguy hiểm cho các đơn vị dự báo bằng thư điện tử, zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp.

Tổ chức trực ca phân tích thông tin và dự báo theo quy định: Năm 2023, Trung tâm đã thực hiện tốt việc trực, chỉ đạo chuyên môn và phân tích số liệu ra đa, vệ tinh, định vị sét phục vụ dự báo trong 05 đợt mưa lớn và 03 cơn bão, ATNĐ; các thông tin ra đa được phân tích và cung cấp cho Trung tâm Dự báo kịp thời, đúng theo quy định và đảm bảo chất lượng. Tham gia các buổi thảo luận dự báo; dự báo định lượng mưa 1 giờ (theo yêu cầu của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia), 3 giờ, 6 giờ khi có mưa, lũ lớn.

Trung tâm đã xây dựng trang thông tin điện tử Trung tâm đảm bảo cập nhật liên tục các loại số liệu, sản phẩm chi tiết, chất lượng cao… để hỗ trợ nghiệp vụ, trong đó nổi bật: sản phẩm định lượng mưa tích hợp từ số liệu vệ tinh, ra đa và mưa tự động 1 giờ, 3 giờ…72 giờ được chuyển đến Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và SeaFFGS để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo KTTV cung cấp liên tục các thông tin dự báo, cảnh báo về dông, sét và lũ quét, sạt lở đất.

Ông Phùng Kiến Quốc, Phó Giám đốc Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia báo cáo tại Hội nghị

Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các Đài KTTV khu vực duy trì hoạt động toàn bộ mạng lưới trạm KTTV và môi trường được giao quản lý, đảm bảo chất lượng hoạt động mạng lưới trạm từ các trạm khí tượng, trạm thủy văn, trạm môi trường, trạm radar thời tiết, Hệ thống thu ảnh mây vệ tinh khí tượng đến mạng lưới trạm định vị sét.

Ổn định bộ máy, tổ chức

Về công tác tổ chức bộ máy: Năm 2023, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia xây dựng và hoàn thiện đề án hợp nhất Đài Khí tượng cao không và Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn và đã được phê duyệt tại Quyết định số 1601/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả đã tinh gọn bộ máy, giảm được 06 đầu mối (từ 13 phòng trực thuộc 02 đơn vị còn 07 phòng trực thuộc Trung tâm); xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Trung tâm, theo đó, cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm 07 phòng: Văn phòng; Phòng Khí tượng; Phòng Thủy văn; Phòng Phân tích Môi trường; Phòng Thiết bị và Kiểm định; Phòng Ra đa thời tiết và Phòng Phát triển và chuyển giao công nghệ.

Sau khi có các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc, Trung tâm đã kiện toàn, sắp xếp lại viên chức quản lý, viên chức và người lao động để hoạt động của Trung tâm được tiếp tục thực hiện, đảm bảo tiến độ và kế hoạch.

Lãnh đạo Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia điều hành Hội nghị

Về công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế: Trung tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 02 Tiêu chuẩn quốc gia chuyển tiếp từ năm 2022: Quan trắc KTTV - Phần 16 “Chỉnh biên lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều” và Quan trắc KTTV Phần 17 “Chỉnh biên lưu lượng chất lơ lửng nước sông”. Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia xây dựng năm 2023: Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 7 “Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn”. 01 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2022: “Nghiên cứu công nghệ LORA để thiết kế xây dựng mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn cho khu vực Tây Nguyên”, mã số TNMT.2022.04.12. 02 Đề tài nghiên cứa khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2023: Đề tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ thị giác máy tính (computer vision) để tự động xác định và đo mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc” và Đề tài “Nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá tiềm năng các dạng tài nguyên năng lượng mặt trời, gió, dóng thủy triều, địa nhiệt, sinh khối, lựa chọn các dạng tài nguyên năng lượng phù hợp có thể phát triển ở Việt Nam”. Đài đã đề xuất và đã được Bộ TNMT phê duyệt các đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2024: Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ đo lưu lượng nước tự động tại các trạm thủy văn vùng sông ảnh hưởng triều”, mã số TNMT.2024.06.02: đã tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung nội dung theo ý kiến của Hội đồng Bộ Tài nguyên và Môi trường” và Đề tài “Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá chất lượng và quy trình xử lý số liệu quan trắc nhiệt độ, lượng mưa của các trạm khí tượng”, mã số TNMT.2024.06.05.

Các đại biểu tham luận ý kiến tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024, các cá nhân của Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia, đại diện các Vụ chức năng, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV khu vực Nam Bộ, Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ và các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV đã có những ý kiến tham luận đóng góp, xây dựng để hoàn thiện các báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông La Đức Dũng chúc mừng Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành tốt tiến độ chương trình công tác năm 2023. Ông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia đạt được trong năm 2023. Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Đài KTTV khu vực tổ chức quản lý và duy trì hoạt động các trạm KTTV quốc gia đảm bảo yêu cầu về khối lượng, chất lượng đáp ứng như cầu và cung cấp số liệu . Trung tâm đã hoàn thành tốt đánh giá chất lượng tài liệu, chỉnh biên tài liệu và công tác thẩm định, đánh giá khối lượng chất lượng tài liệu của năm 2023. Trung tâm đã hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời các đài khu vực công tác bảo trì ,bảo dưỡng và kịp thời khắc phục sự cố. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ phân tích và cung cấp số liệu quan trắc môi trường phục vụ thông báo môi trường. Để triển khai tốt nhiệm vụ công tác năm 2024, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đề nghị Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục rà soát và hoàn thiện những quy trình quản lý vận hành của các hệ thống quan trắc, đặc biệt là hệ thống rada để đảm bảo hệ thống thu nhận, xử lý cung cấp dữ liệu hoạt động ổn định trong mọi tình huống, đảm bảo phục vụ kịp thời công tác dự báo cảnh báo. Trung tâm phối hợp cùng Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nghiên cứu đề xuất cụ thể nội dung quan trắc tại các trạm cơ bản. Trung tâm nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ Vụ Kế hoạch Tài chính và đơn vị chức năng đề xuất thuyết minh các đề án nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến việc duy trì, vận hành hệ thống rada đáp ứng được nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nghiên cứu xây dựng các quy trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá các thông tin dữ liệu quan trắc theo hướng rõ ràng. Trung tâm nghiên cứu thúc đẩy, phát triển công tác thu phí thông tin dữ liệu như các thông tin thu được từ rada thời tiết, khí tượng, xây dựng quy chế quản lý dịch vụ. Rà soát lại quy chế đánh giá chất lượng của Trung tâm.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng, Giám đốc Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia ông Nguyễn Vinh Thư khẳng định sẽ cùng đơn vị cụ thể hóa thành các hành động cụ thể để triển khai công tác trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nhằm đạt tới yêu cầu chất lượng, hiệu quả, khắc phục tồn tại hạn chế, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: