Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phòng chống, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu

Đăng ngày: 23-11-2023 | Lượt xem: 2645
Ngày 23/11/2023 tại Sa Pa, Lào Cai, Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với cơ quan Khí tượng Phần Lan tổ chức Hội thảo bình đẳng giới với chủ đề “Bình đẳng giới trong công tác phòng chống thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”.

Bình đẳng giới là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là một trong nhiệm vụ quan trọng của Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây chính là cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và hưởng thụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ngày nay, chị em phụ nữ đã được Đảng, Nhà nước quan tâm về mọi mặt, người phụ nữ ngày càng giữ vai trò to lớn trong gia đình và vai trò không nhỏ trong xã hội, chị em đã phát huy được tài năng, trí tuệ, đóng góp công sức của mình trong nhiều ngành, lĩnh vực của xã hội, đặc biệt là trong ngành KTTV.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường phát biểu tại Hội thảo

Biến đổi khí hậu là một thách thức mang tính toàn cầu, có tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của mọi quốc gia, đến đời sống của người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng mạnh hơn, thường xuyên hơn và gây ra các ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, các thiên tai có nguồn gốc KTTV đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với sản xuất và đời sống con người. Hội thảo diễn ra nhằm nói nên công tác bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tham luận về công tác bình đẳng giới giai đoạn 5 năm gần đây ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, để triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, các mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới, kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV và công tác cán bộ nữ, ngay sau khi được thành lập, Tổng cục KTTV đã thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Đồng thời, các đơn vị trực thuộc Tổng cục cũng thành lập các Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị. Trong thời gian vừa qua, các Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị triển khai các hoạt động về công tác phụ nữ, bình đẳng giới.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng cục Khí tượng thuỷ văn báo cáo tổng kết 5 năm vì sự tiến bộ của phụ nữ của Tổng cục KTTV.

Hiện, Đảng uỷ Tổng cục có 06 đồng chí, trong đó cán bộ nữ có 01 người (chiếm tỷ lệ 16,7%); Lãnh đạo Tổng cục có 05 người, trong đó cán bộ nữ có 01 người (chiếm tỷ lệ 20%); số lượng cán bộ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục là 69 người, trong đó cán bộ nữ là 04 người (chiếm tỷ lệ 0,57%), cấp trưởng có 01 người; số lượng cán bộ tham gia công tác lãnh đạo quản lý từ cấp trạm trở lên và tham gia cấp ủy là 467 người, trong đó cán bộ nữ là 120 người (chiếm tỷ lệ 25,7%).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục, công tác phụ nữ, bình đẳng giới của Tổng cục KTTV đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: công tác tuyên truyền, phổ biến về các nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được thực hiện thường xuyên; tổ chức thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được kiện toàn; việc lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, việc làm, y tế được quan tâm và triển khai theo quy định.

Để tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, Tổng cục KTTV sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động về bình đẳng giới, nữ công với nội dung chính là lồng ghép công tác giới và công tác chuyên môn nhằm tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ về bình đẳng giới trong phòng chống và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai tại Phần Lan bà Ani Karttuen đại diện cho Đại sứ quán Phần Lan cho biết, thiên tai thường ảnh hưởng một cách không tương xứng đến phụ nữ và trẻ em. Khi thiên tai xảy ra phụ nữ sẽ có rất ít khả năng sống sót và được tiếp cận với y tế và dễ bị tổn thương bởi các thảm hoạ. Do vậy, tại Phần Lan khi mà chúng tôi xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu thì luôn xây dựng vai trò của phụ nữ vì họ chiếm 50% dân số.

Chúng tôi cũng có những chương trình nghị sự về thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ. Và đặc biệt là chúng tôi luôn lồng ghép về bình đẳng giới và BĐKH và vai trò của phụ nữ vào các buổi nghị sự. ở Phần Lan bình đẳng giới luôn được ưu tiên hàng đầu, với nhiều giải pháp quan trọng cho bình đẳng giới như trao quyền cho phụ nữ, phụ nữ là chìa khoá trong xây dựng tăng cường phòng chống thiên tai…

Đại biểu phát biểu tham luận tại tọa đàm

Các đại biểu đặt câu hỏi về “Bình đẳng giới trong công tác phòng chống thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu” với lãnh đạo Tổng cục KTTV và Cơ quan khí tượng Phần Lan.

Tham luận của ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Đài KTTV khu vực phía Bắc cho biết, Đài có 10 đài với tổng số 551 người, trong đó có cán bộ, viên chức, người lao động là nữ với 293/551 người, chiếm tỷ lệ 53,18%. Về công tác bình đẳng giới, trong những năm qua, Đài KTTV khu vực phía Bắc luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ, chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ nữ thông qua việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách có liên quan tới công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ.

Trong thời gian tới, Đài khí tượng thuỷ văn khu vực phía Bắc sẽ hành động mạnh mẽ, quyết liệt để tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ nữ đảm bảo số lượng, chất lượng, coi đây là một nhiệm vụ chiến lược trong công tác cán bộ của Đài khu vực. Nâng cao nhận thức người đứng đầu cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ nữ, bao gồm, về đánh giá cán bộ, về quy hoạch, về công tác đào tạo, bồi dưỡng…

Tại Hội thảo các khách mời cũng đã có rất nhiều câu hỏi xoay quanh bình đẳng giới về cơ hội, về trách nhiệm và về quyền lợi của phụ nữ cũng như: vai trò của phụ nữ trong công tác phòng chống thiên tai và đưa ra những đề xuất, kiến nghị làm thế nào để phát huy năng lực, đóng góp của phụ nữ với công tác phòng, chống thiên tai.

Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội thảo

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: