Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn tham dự trực tuyến Hội nghị Thông tin chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đăng ngày: 28-08-2023 | Lượt xem: 1023
Sáng 28/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023) bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn tham dự trực tuyến Hội nghị Thông tin chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Đảng ủy Bộ TN&MT có đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ TN&MT; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ TN&MT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn bộ đảng viên 8 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe hai chuyên đề về: “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay”.

Thông tin chuyền đề về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết, tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thể hiện ở 3 điểm cơ bản. Đó là, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò của tính tiên phong, gương mẫu; chỉ ra nội dung tiên phong, gương mẫu; và chỉ ra đối tượng và phương pháp thực hiện tính tiên phong, gương mẫu.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng ta đã khẳng định tính tiên phong của Đảng. Và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay, điều này luôn được khẳng định trong Điều lệ Đảng. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, phá huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này được thể hiện có hệ thống, thông qua các văn kiện của Đảng, qua các kỳ Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, ngày 25/1/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Nghị quyết đã đề ra quan điểm: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Là giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Để tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, cần tổ chức thực hiện tốt việc tập trung nâng cao và thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII, XIII của Đảng. Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình…

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng thông tin chuyên đề về: “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trên cơ sở ý nghĩa các chuyên đề đã nghe tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các Đảng ủy trong toàn Đảng bộ Khối tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên bằng việc tổ chức các Hội nghị chuyên đề nhằm kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện các vi phạm để kịp thời chấn chỉnh hành vi tiêu cực, suy thoái nếu có; tăng cường sự đoàn kết trong các tổ chức Đảng. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, kêu gọi các cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, nêu gương.

Đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, cần tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, nắm vững các chủ trương của Đảng và Nhà nước; tăng cường, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: