Tuần lễ quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023

Đăng ngày: 17-05-2023 | Lượt xem: 2631
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023

Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 diễn ra từ ngày 15-22/5, với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”

Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 diễn ra từ ngày 15-22/5, với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”. Mục tiêu của Tuần lễ nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023 và đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và mục tiêu, chủ đề Tuần lễ quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023, Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai như: treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2023 và kỷ niệm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam; nâng cao trách nhiệm về phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý.

Bộ TN&MT yêu cầu Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai với các hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, Tổng cục chỉ đạo các các Đài Khí tượng thủy văn khu vực và đơn vị chuyên môn nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo phòng chống thiên tai; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, các đợt thiên tai đảm bảo quy định về dự báo, cảnh báo thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai; cung cấp các thông tin, bản tin dự báo cảnh thiên tai kịp thời, chính xác, phục vụ cho Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai cũng như Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ TN&MT và các cấp ngành.

Bên cạnh đó, Tổng cục chủ động phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thời tiết nguy hiểm, về công tác dự báo tác động và cảnh báo rủi ro thiên tai, góp phần nâng cao ý thức chủ động tiếp nhận thông tin phục vụ hiệu quả việc phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Bộ TN&MT cũng yêu cầu các đơn vị báo chí, truyền thông thuộc Bộ đẩy mạnh, đa dạng và kịp thời các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2023; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai, góp phần cho các hoạt động phát triển bền vững.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: