Phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia

Đăng ngày: 09-01-2023 | Lượt xem: 1725
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1651/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2030 là hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai; nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai của người dân và cộng đồng.

Đồng thời, tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động phòng, chống, giảm thiệt hại do thiên tai.

Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia đặt chỉ tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 10% thiệt hại về người so với giai đoạn 2010-2020, trong đó, tập trung giảm thiệt hại do lũ, lũ quét, sạt lở đất; giảm thiệt hại về kinh tế ở mức thấp hơn giai đoạn 2010-2020 và không vượt quá 1,2% GDP bình quân hằng năm.

Dự báo, cảnh báo thiên tai kịp thời, bảo đảm độ tin cậy, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực; 100% cơ quan, tổ chức và hộ gia đình vùng bị ảnh hưởng của thiên tai được tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin về thiên tai.

Năng lực của lực lượng tham mưu hỗ trợ chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được kiện toàn, phấn đấu 100% cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và một số bộ, ngành đáp ứng được yêu cầu tham mưu, hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo phòng, chống thiên tai theo thời gian thực.

Chương trình cũng đặt mục tiêu nhận thức về rủi ro thiên tai và kỹ năng phòng, chống thiên tai của các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân, nhất là người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai được nâng cao.

Phấn đấu 100% cơ quan hành chính các cấp, tổ chức và hộ gia đình vùng ảnh hưởng thường xuyên của thiên tai được tiếp nhận đầy đủ thông tin, tài liệu về thiên tai và rủi ro thiên tai, hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, hộ gia đình bảo đảm các yêu cầu phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cùng với đó, công trình cơ sở hạ tầng, nhà ở của người dân đủ khả năng chống chịu trước thiên tai theo mức thiết kế, từng bước nâng cấp đáp ứng yêu cầu về quản lý rủi ro thiên tai trong điều kiện tác động của biến đổi khí hậu.

Tập trung khắc phục, xử lý 100% vị trí trọng điểm đê điều đặc biệt xung yếu; hoàn thiện sửa chữa, nâng cấp hồ đập thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp.

Người dân sống ở khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được bảo đảm an toàn, hạn chế bị rủi ro khi xảy ra thiên tai; 100% khu vực trọng điểm xung yếu về phòng, chống thiên tai được theo dõi, giám sát chủ động...

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: