Tổng cục Khí tượng Thủy văn kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thủy văn tại tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 26-08-2023 | Lượt xem: 865
Từ ngày 21 đến ngày 25/8, Đoàn công tác của Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) do đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng Đoàn đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác thi hành pháp luật KTTV trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai do đồng chí Võ Văn Phi Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn

Ngày 21/8, Đoàn công bố Quyết định kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật KTTV năm 2023 tại tỉnh Đồng Nai và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật KTTV, làm việc với các Chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 32 Luật KTTV và kiểm tra việc thẩm định, sử dụng các số liệu có nguồn gốc KTTV tại các dự án trong giai đoạn từ 01/01/2018 - 31/12/2022.

Ngày 25/8, Đoàn đã làm việc với đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực KTTV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, hiện tại mạng lưới trạm KTTV quốc gia trên địa bàn tỉnh, gồm:  Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai có 04 trạm khí tượng (02 trạm bề mặt, 01 trạm tự động, 01 trạm khí tượng nông nghiệp); 04 trạm thủy văn và 07 trạm đo mưa tự động VRAIN. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 05 trạm đo mưa tự động VRAIN được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai đầu tư, khai thác số liệu.

Tổng cục KTTV chỉ đạo Đài KTTV tỉnh Đồng Nai sử dụng số liệu quan trắc kết hợp với ra đa thời tiết, ảnh mây vệ tinh, định vị sét để cung cấp kịp thời các bản tin dự báo thời tiết hàng ngày; các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai có nguồn gốc KTTV cho các cơ quan chức năng và UBND tỉnh phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn. Do vậy, đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

Đoàn kiểm tra làm việc với Sở TNMT tỉnh Đồng Nai

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và pháp luật về KTTV: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai được tiến hành thường xuyên. Các sở, ban ngành trong tỉnh đã cung cấp và phổ biến các tài liệu, kiến thức khí tượng thủy văn kết hợp lồng ghép các nội dung của Luật và pháp luật về KTTV trong các chuyên đề phát trên Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, truyền tải tới đông đảo các tầng lớp nhân dân kiến thức về Luật và pháp luật về KTTV, đảm bảo phục vụ cho yêu cầu phòng, tránh, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra ở địa phương. 

Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Đoàn cũng trao đổi với UBND tỉnh một số vấn đề trọng tâm: Tình hình triển khai thi hành Luật KTTV của địa phương: Ban hành kế hoạch thực hiện Luật; Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn; ban hành công văn chỉ đạo, đôn đốc thực hiện pháp luật KTTV. Quản lý mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn. Hoạt động khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV; Xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Kiểm soát việc khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu KTTV trên địa bàn tỉnh; Ban hành bản tin; Truyền phát bản tin và việc phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan, ban ngành trong phòng chống thiên tai tại địa phương.

Một số công tác cơ bản của địa phương triển khai hoạt động KTTV phục vụ địa phương: Bố trí ngân sách, xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng, bố trí tổ chức bộ máy, biên chế và công tác đào tạo, tập huấn cán bộ tham mưu quản lý nhà nước về KTTV tại địa phương…

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra:

Tin bài: Văn phòng Tổng cục KTTV, Tạp chí KTTV

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: