Bản tin WMO: Cảnh báo sớm và hành động sớm (Phần cuối)

Đăng ngày: 28-04-2022 | Lượt xem: 152
Bản tin WMO mới nhất được xuất bản phục vụ cho Ngày Khí tượng Thế giới với tiêu đề “Cảnh báo sớm và Hành động sớm”, đã cung cấp thông tin những nội dung sẽ được thảo luận trước Diễn đàn Toàn cầu về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai tại Bali, Indonesia vào tháng 5 này.

Các nội dung trong báo cáo bao gồm:

Truyền thông cho hoạt động dự báo cảnh báo: Tăng cường thông điệp trong Hệ thống Cảnh báo Sớm: WMO hai biện pháp dự báo hiện đại nhằm củng cố năng lực các cơ quan dự báo EWS.

  • Giao thức Cảnh báo Chung (CAP) tiêu chuẩn quốc tế để truyền đạt các thông tin chính cho bất kỳ loại trường hợp khẩn cấp nào trên tất cả các phương tiện hiện có.
  • Dịch vụ Dự báo và Cảnh báo dựa trên Tác động (IBFWS), nghĩa là nhắn tin công khai tập trung vào mức độ phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương của những người bị tổn hại.

Tăng cường hỗ trợ của Liên Hiệp quốc (LHQ) và các Đối tác nhân đạo về hành động dự báo: WMO đang tăng cường và mở rộng sự hỗ trợ của mình cho LHQ và các cơ quan nhân đạo. Cơ chế Điều phối của WMO sẽ khai thác những đóng góp cơ bản quan trọng từ các Thành viên WMO để hỗ trợ nhiều hơn cho hành động nhân đạo.

Đánh giá sau hành động - học hỏi kinh nghiệm để cải thiện hệ thống và quan hệ đối tác cũng như kết nối với tài chính: Bão nhiệt đới Idai là cơn bão nguy hiểm và chết chóc nhất được ghi nhận đối với lưu vực Nam Ấn Độ Dương và là một trong những xoáy thuận nhiệt đới có sức tàn phá nặng nề nhất được ghi nhận ở châu Phi và miền nam bán cầu. Vào tháng 5 năm 2019, WMO đã thực hiện Đánh giá hậu hành động (AAR) về hoạt động của các cơ quan dự báo Khí tượng Thủy văn EWS để rút ra các bài học từ Idai nhằm chuẩn bị cho sự kiện khắc nghiệt tiếp theo có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

AAR đã đề cập cụ thể đến các yêu cầu và khả năng của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NMHS) và sự phối hợp của họ với Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia để có Hệ thống Cảnh báo Sớm Đa Mối nguy (MHEWS) trong bối cảnh quản lý rủi ro thiên tai

AAR đã đề cập cụ thể đến các yêu cầu và khả năng của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NMHS) và sự phối hợp của họ với Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia để có Hệ thống Cảnh báo Sớm Đa Mối nguy (MHEWS) trong bối cảnh quản lý rủi ro thiên tai. Idai AAR đóng vai trò là một ví dự thực tiễn về AAR, giúp chúng tôi hiểu giá trị của dự báo viên trong việc học hỏi kinh nghiệm để cải thiện quan hệ đối tác và xác định các yêu cầu tài chính.

Biên dịch: Thanh Tâm

Link: https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-bulletin-early-warning-and-anticipatory-action

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: