Tin tức hợp tác

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tiếp và làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Samho, Hàn Quốc (30/07/2019)

Dự án, Hợp tác

Việt Nam đề xuất nhiều dự án nâng cao năng lực ngành khí tượng thủy văn (18/09/2019)

Hội nghị

Hội nghị các đối tác phát triển khí tượng thủy văn (18/09/2019)