Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ: Đại hội Đảng bộ lần thứ bảy thành công tốt đẹp!

Đăng ngày: 03-06-2020 | Lượt xem: 433
Hòa chung trong không khí cả nước thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Đảng bộ Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 02/6/2020, tại Thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đài KTTV Nam Trung Bộ, đồng chí Đặng Văn Dũng long trọng đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Đài KTTV Nam Trung Bộ đồng chí Võ Anh Kiệt thông qua, Đại hội Đảng bộ Đài lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức vào tháng 5/2015. Toàn Đảng bộ hiện có 07 chi bộ trực thuộc đóng ở 05 tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, tăng 02 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ, có 81 đảng viên, chiếm 45,2% so với tổng số CBVC toàn Đài, tăng 3 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ, trong đó tiếp nhận về Đảng bộ Đài 2 đảng viên, kết nạp 14 đảng viên mới, chuyển đến cơ sở khác 13 đảng viên. Đảng bộ Đài hiện có 18 đảng viên nữ, 8 đảng viên có trình độ cao học, 44 đảng viên có trình độ đại học, còn lại là trung cấp.

Báo cáo có những đánh giá chung về những kết quả thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Đài đã có những cố gắng vượt bậc, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu, lãnh đạo CBVC toàn Đài vượt qua nhiều khó khăn trong công tác và đời sống để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và phát huy truyền thống lá cờ đầu của ngành KTTV, làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Sự lãnh đạo của Đảng ủy Đài thể hiện rõ tính đổi mới, kịp thời đề cao vai trò của các chi ủy, chi bộ, tổ chức thực hiện hướng vào tính hiệu quả, tính thiết thực, đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của các đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua.

Với kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác và phong trào, trong 5 năm qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV khen thưởng (có 01 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua Toàn quốc, 05 cá nhân được công nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp ngành, 15 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh tặng Bằng khen...)

Bên cạnh đó, còn một số những tồn tại: Trong triển khai quán triệt, học tập các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy Đài có lúc chưa thật sâu sát đến từng đảng viên để nắm được mức độ và kết quả tiếp thu. Một bộ phận nhỏ đảng viên nhận thức còn hạn chế về thế giới quan Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, một số ít đảng viên học tập Nghị quyết của Đảng chưa thật đầy đủ và nghiêm túc. Cá biệt có đảng viên còn ngại đọc, ngại học tập lý luận để nâng cao trình độ cho bản thân.

Báo cáo cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm, phải đảm bảo sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Đảng, mà trước hết là trong BCH, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; thực hiện nghiêm túc những quy định của Điều lệ Đảng. Phải thực hiện tốt quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ, nhằm thắt chặt mối quan hệ Đảng, chính quyền, tạo sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng trong mọi hoạt động.

Cần gắn kết các nội dung chuyên đề của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về xây dựng Đảng, yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội, khánh tiết, lễ nghi, văn kiện trình Đại hội đúng quy định định. Đổng chí biểu dương ghi nhận những thành tích to lớn của Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phục vụ phát triển KT-XH và PCTT có hiệu quả tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, cần phát huy hơn nữa trí tuệ tập thể, tăng cường công tác đoàn kết nội bộ trong Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xu thế hiện đại hóa ngành KTTV trong bối cảnh Biến đổi khí hậu.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Đài KTTV Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: 11 đồng chí. Đồng chí Đặng Văn Dũng tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy và đồng chí Võ Anh Kiệt tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Đài KTTV Nam Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thông qua biểu quyết và nhất trí 100% về 10 chỉ tiêu trọng tâm cần phấn đấu trong nhiệm kỳ là:

- Tổ chức học tập đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm về quan điểm chính trị, vi phạm về công tác bảo mật, kỷ luật phát ngôn. Bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên được học nghị quyết.

 - Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao, giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị trong nhóm dẫn đầu toàn Tổng cục KTTV; chất lượng và khối lượng ĐTCB và dự báo phục vụ, vượt chỉ tiêu của Đài và Tổng cục giao.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về xây dựng Đảng với các giải pháp cụ thể trong thời gian đến. Đảm bảo không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Phấn đấu hàng năm có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương khen thưởng.

- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp trên 7 đảng viên mới.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hàng năm theo Điều lệ Đảng và theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, hàng năm có ít nhất 50% chi bộ trực thuộc được kiểm tra, giám sát; các chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát từ 15 - 20% đảng viên trong chi bộ.

            - Hàng năm đảm bảo 100% các chi bộ sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII.

- Phấn đấu hàng năm Đảng bộ Đài đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương khen thưởng.

- Lãnh đạo cơ quan đơn vị luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, hàng năm được công nhận là cơ quan văn hóa.

- Lãnh đạo chặt chẽ mọi hoạt động của các đoàn thể quần chúng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phấn đấu giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị vững mạnh xuất sắc.

Quang cảnh Đại Hội - Ảnh: Hữu Tuyên

Lễ ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Hữu Tuyên

Tin: Đặng Thanh Bình - Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ

Biên tập: Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: