Đại hội Công đoàn khối cơ quan Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng ngày: 08-08-2019 | Lượt xem: 672
Sáng này 08/8 tại Hà Nội, Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục KTTV lần thứ VI và Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, Công đoàn Tổng cục KTTV, Công đoàn khối cơ quan Tổng cục tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 và quyết định các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024; bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khối cơ quan Tổng cục và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Đ/c Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV, Đ/c Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV; Đ/c Lê Thanh Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV; Đ/c La Đức Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV; Đ/c Hoàng Đức Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV; Đ/c Võ Văn Hòa, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục KTTV tới dự và chỉ đạo Đại hội.

 Đại hội vinh dự được đón tiếp các Đ/c đại diện Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị: Công đoàn Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Công đoàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Công đoàn Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV, Công đoàn Ban Quản lý các dự án KTTV, Công đoàn Đài Khí tượng cao không, Công đoàn Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Công đoàn Trung tâm Quan trắc KTTV về dự với Đại hội. Đại hội đã triệu tập: 95 đồng chí, có mặt 93 đồng chí, vắng mặt 02 (có lý do).

Các Đồng chí Lãnh đạo Tổng cục KTTV tham dự Đại hội

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 Khối các đơn vị Tổng cụcđiều hành Đại hội

Đồng chí Nguyễn Nam Dương Phó Chủ tịch Công đoàn khối các đơn vị Tổng cục đọc Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 và kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2014-2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn khối cơ quan Tổng cục đã sát sao chỉ đạo các tổ Công đoàn tiếp tục tổ chức, động viên CBVCLĐ ra sức thi đua lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, biến những chương trình, mục tiêu chung cụ thể thành nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo các tổ công đoàn thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Lê Hồng Phong thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như các phong trào hoạt động của Công đoàn khối cơ quan Tổng cục. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ Công đoàn khối cơ quan Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những thành tích, tiến bộ, công tác công đoàn nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế, bất cập như trong Báo cáo của BCH khối cơ quan Tổng cục đã chỉ rõ. Vì vậy, đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đồng chí đoàn viên sáng suốt, lựa chọn bầu vào BCH Công đoàn những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ lãnh đạo công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt phải nhiệt tình với các hoạt động của công đoàn, đồng thời Đại hội cũng bầu đoàn Đại biểu đại diện Công đoàn khối cơ quan Tổng cục dự Đại hội Đại biểu công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ 2019-2024 bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn và phát huy được tiếng nói của tập thể CBCCVC trong khối.

Đ/c Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã thực hiện các nội dung theo quy trình của kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và hướng dẫn của Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định.

Đại hội đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tích cực các nội dung của Đại hội và quyết nghị:

Tán thành và nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội giao cho Ban Chấp hành khoá V tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục; ý kiến chỉ đạo ông Võ Văn Hòa, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục KTTV, ý kiến của các đoàn viên tại Đại hội và kết quả biểu quyết các chỉ tiêu để bổ sung hoàn thiện báo cáo, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: 07 đồng chí, thay mặt cho Đại hội điều hành hoạt động của Công đoàn khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2019-2024 mà Đại hội đã biểu quyết thông qua; Đại hội thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu đề ra trong phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024 trong đó mục tiêu tổng quát là tập trung đổi mới về công tác tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển của ngành KTTV. Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả và minh bạch. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

BCH nhiệm kỳ 2019-2024 khối các đơn vị Tổng cục ra mắt Đại hội

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: