Đại hội Chi bộ Vụ Quản lý dự báo KTTV nhiệm kỳ 2020-2022

Đăng ngày: 29-05-2020 | Lượt xem: 360
Sáng ngày 29/5/2020, tại Hà Nội, chi bộ Quản lý mạng lưới và dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Khí tượng Thủy văn và góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Quản lý dự báo KTTV nhiệm kỳ 2020-2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Khí tượng Thủy văn lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chương trình hành động là khung định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đạt được kết quả cao nhất để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV tặng hoa chúc mừng Đồng chí Đặng Thanh Mai, Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý Dự báo KTTV nhiệm kỳ 2020 – 2022

Báo cáo tại Đại hội, Đồng chí Đặng Thanh Mai, Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý Dự báo KTTV đã trình bày báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Chi bộ đã phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của Ngành và cơ quan đến cán bộ, đảng viên biết và thực hiện; Cấp ủy đã lãnh đạo đơn vị, đoàn thể hoàn thành khối lượng công việc được giao với chất lượng và hiệu quả. Thực hiện sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ công chức, viên chức hợp lý; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lý; Đảng viên trong Chi bộ có lập trường vững vàng; tư tưởng chính trị ổn định, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; có tinh thần trách nhiệm; nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong công tác phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, Một số nhiệm vụ chính trị chưa thực sự hoàn thành tốt như chất lượng một số văn bản còn hạn chế, chưa triển khai nhiều công tác quản lý về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu KTTV.

Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ còn lúng túng về mặt quy trình, một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát chưa cập nhật theo mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa phong phú, chưa đề cập được nhiều nhóm vấn đề theo hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt và công tác ý thức tự phê bình và phê bình của một số ít đảng viên chưa thực sự được phát huy cao tinh thần tự giác.

Cùng tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã nghe các ý kiến đóng góp của các đảng viên đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã biểu dương, ghi nhận những thành quả mà Chi bộ Vụ Quản lý Dự báo KTTV đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, đơn vị tập chung chỉ đạo làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong đó trọng tâm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa ngành; Tăng cường nắm bắt tình hình làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng Hồ Chí Minh.. Ông nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra cấp uỷ của nhiệm kỳ 2020 – 2022, đề nghị các đồng chí bám sát vào nội dung hướng dẫn của Trung ương và của Đảng uỷ cấp trên về “Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp” để sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ năng lực và trí tuệ. Để làm tốt nội dung này, yêu cầu các đồng chí phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm, đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, nhằm lựa chọn được các đồng chí khoá mới đủ sức gánh vác những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Với tinh thần, ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, mong rằng các đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm của mình để góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Bài và ảnh: Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: